herb miasta Słupska
Pomoc Techniczna
Miasto Słupsk

KONKURS

na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Bulwarów Rzeki Słupi w Słupsku

Wyniki konkursu SARP nr 960 18.07.2015, 20:49:38

Wyniki konkursu SARP Nr 960 na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Bulwarów Rzeki Słupi w Słupsku.

W dniach 16-17.07.2015 r. odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego, który dokonał rozstrzygnięcia konkursu SARP Nr 960 na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Bulwarów Rzeki Słupi w Słupsku.

Sąd Konkursowy w składzie:
1. mgr inż. arch. Andrzej Kwieciński - Przewodniczący Sądu - SARP O. Wybrzeże
2. mgr inż. arch. Janusz Kaczmarek - Sędzia referent - SARP O. Słupsk
3. mgr inż. arch. Marek Perepeczo - Sędzia - SARP O. Koszalin
4. mgr inż. arch. Marek Perkowski - Sędzia - SARP O. Słupsk
5. mgr inż. arch. Piotr Daczkowski - Sędzia - UM Słupsk
6. mgr inż. Paweł Krzemień - Sędzia - UM Słupsk
7. mgr Robert Linkiewicz - Sędzia - UM Słupsk
8. mgr inż. arch. Beata Samborska - Sędzia UM Słupsk
przyznał:

I nagroda w wysokości 60.000 zł - praca nr 6:

Ewelina Siestrzewitowska, Lublin

Osoby biorące udział przy opracowaniu pracy konkursowej:
mgr inż. arch. Ewelina Siestrzewitowska

II nagroda w wysokości 6.000 zł - praca nr 9:

Beata Wiśniewska, Radosław Wiśniewski, Słupsk

Osoby biorące udział przy opracowaniu pracy konkursowej:
mgr inż. arch. Beata Wiśniewska,
mgr inż. arch. Radosław Wiśniewski

Wyróżnienie równorzędne - publikacja portfolio w ARCH - praca nr 1:

Ewa Zielonka, Gliwice

Osoby biorące udział przy opracowaniu pracy konkursowej:
mgr inż. arch. Ewa Zielonka
mgr inż. arch. Sylwia Czarnecka
mgr inż. arch. Jagoda Kus

Wyróżnienie równorzędne - publikacja portfolio w ARCH - praca nr 3:

Agnieszka Kwiecień, Kraków

Osoby biorące udział przy opracowaniu pracy konkursowej:
inż. arch. Agnieszka Kwiecień

Wyróżnienie równorzędne - publikacja portfolio w ARCH - praca nr 8:

Rayss Szymański Architekci s.c. Jakub Szymański Łukasz Rayss
ul. Balcerskiego 6/10, 80-299 Gdańsk

Osoby biorące udział przy opracowaniu pracy konkursowej:
dr inż. arch. Bartosz Felski
dr inż. arch. Grzegorz Pęczek
mgr inż. arch. Łukasz Rayss
inż. arch. kraj. Joanna Rayss
Współpraca:
stud. SSW Marta Grzeszczyk
stud. SSW Kinga Anolik
stud. SSW Michał Jagła
inż. arch. kraj. Dominika Strozińska
inż. arch. kraj. Katarzyna Szumotalska
mgr inż. arch. Agnieszka Chodyniak

 

 
Komunikat 10.07.2015, 17:55:58

Ogłoszenie wyników konkursu, otwarcie wystawy prac konkursowych oraz dyskusja pokonkursowa odbędą się w dniu 17.07.2015 r. o godz. 17:00 w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przy ul. Portowej 13B w Słupsku.

 
Wyjaśnienie 03.07.2015, 11:37:09
W związku z zadanym pytaniem: w jaki sposób przekazać pokwitowanie pracy konkursowej w przypadku gdy praca konkursowa nie jest składana osobiście? wyjaśniamy: W interesie Uczestników, nieskładających prac konkursowych osobiście, np. pocztą, kurierem, leży przyjęcie takiej formy dostarczenia pracy, która umożliwi Zamawiającemu odwrotne przekazanie pokwitowania złożenia pracy konkursowej Uczestnikowi, bez jego identyfikacji. Jednym z możliwych rozwiązań jest dołączenie do pracy konkursowej w otwartej kopercie zaadresowanej na adres niebędący adresem Uczestnika pokwitowania złożenia pracy. W tej kopercie, na podany adres, zostanie odesłane pokwitowanie złożenia pracy konkursowej.
 
Komunikat 23.05.2015, 23:34:37

Zgodnie z punktem 18.3. Regulaminu konkursu w dniu 22.05.2015 r. (godz. 24.00) upłynął termin składania pytań w sprawach merytorycznych oraz sprawach dotyczących Regulaminu konkursu. Zgodnie z punktem 18.4. Regulaminu konkursu Organizator konkursu odpowie wyłącznie na te pytania, które zostały zadane w terminie określonym w Regulaminie konkursu.

 
Konkurs SARP Nr 960 19.05.2015, 18:33:07

W dniu 18.05.2015 SARP nadał niniejszemu konkursowi numer.
W związku z tym pełna nazwa konkursu brzmi:

KONKURS SARP Nr 960
na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Bulwarów Rzeki Słupi w Słupsku

 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA OPRACOWANIE: KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA BULWARÓW RZEKI SŁUPI W SŁUPSKU 08.05.2015, 15:16:17

 

* Zamawiający:
Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
* Organizator:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Słupsku, ul. J. Tuwima 3a/3, 76-200 Słupsk
Osobą upoważnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest:
Sekretarz Sądu Konkursowego
mgr inż. arch. Joanna Wolska kontakt: konkurs.bulwary [at] sarp. org. pl, tel.: 504 474 987
* Forma oraz podstawa prawna konkursu:
Konkurs otwarty, jednoetapowy, studialny
* Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Bulwarów Rzeki Słupi w Słupsku. Zadaniem Uczestników konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie idei przekształcenia nabrzeży rzeki Słupi wraz z terenami funkcjonalnie powiązanymi na odcinku od zieleńców przy ulicy Zamiejskiej na północy, do Mostu Czołgowego na południu, wraz z pokazaniem koncepcji obiektów kubaturowych, z uwzględnieniem logicznego powiązania planowanego zagospodarowania z przyległymi terenami, wyznaczając modelowy standard zagospodarowania miejskich odcinków rzeki.
* Regulamin:
Regulamin konkursu oraz szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej konkursu pod adresem: www.architektsarp.pl/bulwary
* Kryteria oceny prac konkursowych:
- jakość relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem – stworzenie spójnej całości bulwarów i sąsiadującej z nimi tkanki miejskiej;
- jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych zabudowy;
- elastyczność użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości);
- potencjalna elastyczność realizacji – możliwość etapowania;
Wszystkie powyższe kryteria są równoważne i rozpatrywane będą łącznie.
* Terminy:
08.05.2015 r. – Ogłoszenie konkursu
do 22.05.2015 r. - Nadsyłanie pytań (odpowiedzi będą udzielane na bieżąco)
do 06.07.2015 r. godz. 14:00 - Termin składania prac konkursowych
17.07.2015 r. - Ogłoszenie wyników konkursu
* Rodzaj i wysokość nagród:
I NAGRODA: 60 000 zł - nagroda współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013,
II NAGRODA: 6 000 zł - nagroda sfinansowana przez niezależnych fundatorów
3 WYRÓŻNIENIA - w postaci publikacji portfolia Uczestnika konkursu w czasopiśmie Arch.
Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami.
* Skład Sądu Konkursowego:
mgr inż. arch. Andrzej Kwieciński - Przewodniczący Sądu
mgr inż. arch. Janusz Kaczmarek - Sędzia referent
mgr inż. arch. Marek Perepeczo - Sędzia
mgr inż. arch. Marek Perkowski - Sędzia
mgr Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Sędzia
mgr inż. arch. Piotr Daczkowski - Sędzia
mgr inż. Paweł Krzemień - Sędzia
mgr Robert Linkiewicz - Sędzia
mgr inż. arch. Mirosław Zwolski - Zastępca sędziego
mgr inż. arch. Beata Samborska - Zastępca sędziego

 
Projekt pn. „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013"

Aktualności | Regulamin | Pytania i odpowiedzi | Kontakt
© 2015 SARP Oddział Koszalin.