herb miasta Koszalina

Przystanek Koszalin

KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY, OTWARTY, JEDNOETAPOWY, STUDIALNY
NA OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO
OBEJMUJĄCEGO DWORCE PKP I PKS WRAZ Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI W KOSZALINIE

Wyniki 10.12.2009, 13:34:10
27 listopada br. w Muzeum w Koszalinie Sąd konkursowy w pełnym składzie ogłosił wyniki konkursu urbanistyczno-architektonicznego, studialnego, jednoetapowego na opracowanie projektu koncepcyjnego obejmującego dworce PKP i PKS wraz z terenami przyległymi w Koszalinie "Przystanek Koszalin".
więcej+
Ogłoszenie wyników konkursu 22.11.2009, 18:36:08

UWAGA!

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
odbędzie się
27.11.2009 r. o godz. 16.00
w MUZEUM w KOSZALINIE przy ul. MŁYŃSKIEJ 37-39,
a po nim dyskusja pokonkursowa
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 
Składanie prac konkursowych 20.09.2009, 12:55:21

UWAGA!

Składanie prac konkursowych w Biurze konkursu w siedzibie SARP Oddział w Koszalinie, ul. Piastowska 21, 75-400 Koszalin WYŁĄCZNIE 19-20.10.2009 r. w godz. 10:00-18:00.

 
Składanie pytań 20.09.2009, 12:51:34

UWAGA!

19.10.2009 r. o godz. 24:00 minął termin składania pytań w sprawach merytorycznych oraz pytań dotyczących Regulaminu Konkursu.

 
Składanie wniosków 20.09.2009, 10:42:02

UWAGA!

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie minął
15.05.2009 r. o godz. 12:00.

 
Ogłoszenie o konkursie 15.04.2009, 12:01:49

GMINA MIASTO KOSZALIN
Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

przy współudziale
Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Koszalinie

OGŁASZA

KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY
NA OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO
OBEJMUJĄCEGO DWORCE PKP I PKS WRAZ Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI W KOSZALINIE - "PRZYSTANEK KOSZALIN"

mapka

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej obiektów dworca PKP i PKS wraz z terenami przyległymi w Koszalinie.

W niniejszym konkursie przyznane zostaną następujące nagrody pieniężne:

 • I nagroda - 100.000,00 zł
 • II nagroda - 50.000,00 zł
 • III nagroda - 25.000,00 zł
 • 3 wyróżnienia po - 5.000,00 zł
Uczestnikami konkursu mogą być:
 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • a także podmioty te występujące wspólnie (wówczas przepisy dotyczące Uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do Uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie),

które to:

 • złożyły pracę konkursową w terminie wymaganym Regulaminem Konkursu.

Nie mogą być Uczestnikami konkursu:

 • osoby będące członkami sądu konkursowego;
 • osoby, które brały udział w opracowywaniu Regulaminu Konkursu;
 • osoby, które brały udział w organizowaniu konkursu w tym pracownicy Organizatora.

Prace konkursowe będą oceniane przez sąd konkursowy wg następujących kryteriów:

 • jakość relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem - stworzenie spójnej całości z zabudowy dworców oraz sąsiadującej z nimi tkanki miejskiej;
 • jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych zabudowy dworców;
 • elastyczność użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości);
 • potencjalna elastyczność realizacji - możliwość etapowania;
 • ekonomika.

Wszystkie powyższe kryteria rozpatrywane będą łącznie.

Wnioski o przekazanie Regulaminu Konkursu należy kierować:

 • na piśmie na adres: SARP Oddział w Koszalinie, ul. Piastowska 21, 75-400 Koszalin,
 • faksem na nr: (0-94) 342 64 90 lub
 • drogą mailową na adres: konkurs.dworce@iarp.pl

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami w postaci płytki CD zostanie przekazany Uczestnikowi konkursu w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku. Regulamin Konkursu oraz załączniki udostępnione zostały na stronie internetowej konkursu www.architektsarp.pl/dworce.

Składanie prac konkursowych wyłącznie w dniach 19-20.10.2009 r. w godz. od 10:00 do 18:00 w Biurze konkursu w siedzibie SARP Oddział w Koszalinie, ul. Piastowska 21, 75-400 Koszalin. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą kurierską.

 
Aktualności | Regulamin | Pytania i odpowiedzi | Kontakt
© 2009 SARP Oddział Koszalin. Code & design: Krzysztof Suszka