herb miasta Koszalina
Uzdowisko Kołobrzeg

KONKURS SARP nr 966

urbanistyczno-architektoniczny ideowy na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu, z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową, obejmujących obszar od ul. Solnej do ul. Myśliwskiej

WYNIKI KONKURSU 18.09.2016, 22:49:40

W dniu 16 września 2016 r. o godzinie 17:00 Sąd konkursowy w składzie:

 • mgr inż. arch. Jerzy Szczepanik-Dzikowski – Przewodniczący sądu, SARP Warszawa,
 • mgr inż. arch. Marek Perepeczo – Sędzia referent, SARP Koszalin,
 • mgr inż. arch. Marek Czuryło – Sędzia, SARP Poznań,
 • mgr inż. arch. Piotr Daczkowski – Sędzia, SARP Słupsk,
 • Jerzy Wolski – Sędzia, UM Kołobrzeg,
 • mgr inż. arch. Małgorzata Zadroga-Zaremba - Sędzia, PKP,
 • mgr inż. arch. Monika Sielewska – Sędzia, UM Kołobrzeg,
 • przy udziale Karoliny Bilskiej – Sekretarza Konkursu,

publicznie ogłosił wyniki konkursu ideowego, studialnego, urbanistyczno-architektonicznego na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu, z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową, obejmujących obszar od ul. Solnej do ul. Myśliwskiej, dokonując jednocześnie odtajnienia i identyfikacji prac.

więcej+
Ogłoszenie wyników 07.09.2016, 09:56:17

Ogłoszenie wyników konkursu, wystawa prac konkursowych oraz dyskusja pokonkursowa odbędą się w dniu 16 września 2016 r. o godz. 17-tej w sali konferencyjnej Mariny Solnej w Kołobrzegu, przy ul. Warzelniczej 1.

 
Ogłoszenie o konkursie 25.04.2016, 15:18:20

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

ogłasza Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, otwarty, jednoetapowy, ideowy, studialny na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu, z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową, obejmujących obszar od ul. Solnej do ul. Myśliwskiej

Regulamin konkursu wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej konkursu www.architektsarp.pl/kolobrzeg-dworce. Osobą uprawnioną do kontaktów jest sekretarz organizacyjny konkursu Karolina Bilska, e-mail: konkurs.kolobrzeg@sarp.org.pl lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej konkursu: www.architektsarp.pl/kolobrzeg-dworce

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu
z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową obejmujących obszar
od ul. Solnej do ul. Myśliwskiej.

Termin składania prac konkursowych:

Składanie prac konkursowych - do dnia 29.08.2016 r. do 15:30.

 • Kod CPV – 71.00.00.00-8

Nagroda:

W niniejszym konkursie przyznane zostaną: I nagroda pieniężna w wysokości 35.000 zł,
II nagroda pieniężna w wysokości 25.000 zł, III nagroda pieniężna w wysokości 15.000 zł, 3 wyróżnienia pieniężne w łącznej wysokości 15.000 zł.

Kryteria oceny prac konkursowych :

Prace konkursowe będą oceniane przez Sąd konkursowy wg poniższych kryteriów:

 • jakość relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem – stworzenie spójnej całości z zagospodarowania terenów konkursu i sąsiadującej z nimi tkanki miejskiej,
 • jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych zagospodarowania,
 • elastyczność użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości),
 • potencjalna elastyczność realizacji – możliwość etapowania,

Wszystkie powyższe kryteria są równoważne i rozpatrywane będą łącznie.

Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.04.2016 r.

Prezydent Miasta Kołobrzeg
Janusz Gromek

 
Aktualności | Regulamin | Pytania i odpowiedzi | Kontakt
© 2016. Code & design: Krzysztof Suszka