herb miasta Koszalina

KONKURS

na opracowanie koncepcji urbanistyczno-achitektonicznej dla obszaru śródmieścia Koszalina ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania ulic: Zwycięstwa, 1 Maja, Młyńskiej

Wyniki 22.04.2016, 21:22:02

W dniach 21.04. - 22.04.2016 r. w siedzibie SARP o/Koszalin przy ul. Piastowskiej 21 w Koszalinie trwały obrady Sądu konkursowego w celu wyłonienia zwycięskich prac II etapu „Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej dla obszaru śródmieścia Koszalina ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania ulic: Zwycięstwa, 1 Maja, Młyńskiej”.

Sąd konkursowy stwierdził, że w regulaminowym terminie (II etap) wpłynęło 5 prac, zaś jedna praca wpłynęła po terminie składania prac konkursowych wyznaczonym w Regulaminie konkursu. Zgodnie z warunkami pkt. VIII Regulaminu konkursu Sąd konkursowy nie zakwalifikował do udziału w II etapie konkursu pracy, która wpłynęła po terminie.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wyłonienie zwycięzców miało miejsce w dniu 22 kwietnia 2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Koszalinie. Poprzez głosowanie jawne oparte o kryteria oceny zawarte w regulaminie konkursu, Sąd konkursowy przyznał:

III Nagrodę – Pracy nr 410 - 467597 - DOMINO GRUPA ARCHITEKTONICZNA, SZCZECIN
ZESPÓŁ AUTORSKI: Wojciech Dunaj, Rafał Stemporowski

Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć

OPINIA SĄDU KONKURSOWEGO:

Praca nagrodzona trzecią nagrodą proponuje cały szereg właściwych rozwiązań projektowych, poprawnie rozwiązuje komunikację kołową i pieszą, oraz próbuje wprowadzić do Koszalina ideę woonerfu.

Za największą wartość projektu sąd konkursowy uznał wprowadzenie centralnego pasa rekreacyjnego z zielenią oraz wielofunkcyjnymi pawilonami, przy jednoczesnym zwężeniu szerokości jezdni i przesunięciu jej osi w kierunku południowym. Proponowane pawilony - pergole pełnią dwojaką funkcję: po pierwsze kubaturowo dopełniają obecnie zbyt szeroką ulicę, a po drugie stwarzają potencjał dla nowych aktywności, które będą szczególnie ważne, zanim zmieni się funkcja parterów w przyległych budynkach. Ponadto pergole te dają możliwość wytworzenia atrakcyjnych wnętrz, które w zależności od potrzeb i działań użytkowników mogą być różnie aranżowane.

Autorzy pracy właściwie operują detalem architektonicznym, małą architekturą i zielenią. Takie rozwiązanie daje możliwość współużytkowania przestrzeni przez wszystkich użytkowników, a w przyszłości możliwość całkowitego wyeliminowania ruchu samochodowego. Za zaletę pracy uznaje się różnicowanie proponowanych funkcji dla różnych odcinków ulicy, niestety w opinii sądu konkursowego najsłabiej dopracowana jest najważniejsza część ul. Zwycięstwa - część wzdłuż Rynku oraz Katedry NMP. Wątpliwości budzi również przyjęta gama kolorystyczna kontrastowo zestawiająca meble z posadzką.

II Nagrodę – Pracy nr 729 - 871228 - 22 ARCHITEKCI SP. Z O.O., WARSZAWA
ZESPÓŁ AUTORSKI: Wojciech Conder, Aleksander Drzewiecki, Maciej Kowalczyk, Agnieszka Lewandowska, Michał Tatjewski, Izabela Kubicka, Maciej Sidorowicz

Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć

OPINIA SĄDU KONKURSOWEGO:

Nagrodę przyznano za konsekwencję w realizacji przestrzeni współdzielonej przez ruch pieszy i kołowy na całym przebiegu ulicy Zwycięstwa. Pozostawienie uspokojonego ruchu kołowego utrzymało zrównoważony układ komunikacyjny w całej strefie okalającej rynek, z dobrym bilansem miejsc parkingowych,
a organizacja ruchu zapewniła integrację przestrzeni publicznych. Wysoko oceniono zaprojektowany zestaw mebli miejskich i detal architektoniczny stanowiący różnorodną ofertę dla pieszych użytkowników.

Wątpliwości budzi rozwiązanie przebiegu przy północnej pierzei rynku i Katedrze nie wykorzystujące w pełni walorów tych przestrzeni z mocno dominującym ruchem pieszym. Przy bardzo wysokim poziomie opracowania w kontekście realizacyjnym nie do końca udało się stworzyć architekturę budującą tożsamość miejsca.

I NAGRODĘ  – Pracy nr 311 -  910510 - TOPROJEKT, RYBNIK
ZESPÓŁ AUTORSKI: Marek Wawrzyniak, Karol Wawrzyniak, Kimba Takashi, Karolina M. Zielińska - Dabkowska, Katarzyna Mazurek

Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć

OPINIA SĄDU KONKURSOWEGO:

Pracę nagrodzono za umiejętne wpisanie się w historyczny kontekst Starego Miasta, nadając istniejącej przestrzeni miejskiej unikalnego, pozwalającego na budowanie tożsamości miejsca, charakteru.  

Autorzy proponują ograniczenie ruchu kołowego na ulicy Zwycięstwa pomiędzy ulicami Kazimierza Wielkiego i Mickiewicza, oraz na ulicy Młyńskiej, od ulicy Andersa do ulicy Zawiszy Czarnego. Na tym fragmencie miasta dopuszczono ruch tylko dla komunikacji miejskiej, pojazdów uprzywilejowanych i zaopatrzenia. Na pozostałych ulicach Starego Miasta zaprojektowano ruch jednokierunkowy, a odzyskany pas ruchu przeznaczono na miejsca parkingowe.  

Najistotniejszym elementem projektu jest zastosowana w strefie ograniczonego ruchu ceglana posadzka, łącząca dwie najważniejsze przestrzenie miejskie: Rynek Staromiejski oraz przestrzeń wokół Katedry. Zastosowany materiał swoją fakturą i kolorystyką integruje się nie tylko z najważniejszym zabytkiem miasta jakim jest Katedra, ale nawiązuje także do ważnych historycznych budynków, pozostałości średniowiecznych murów obronnych oraz posadzki placu przed dawnym Urzędem Wojewódzkim. Zawężoną do dwóch pasów ruchu pozostałą część ulicy Zwycięstwa wyłożono posadzką kamienną. Zróżnicowanie materiałowe pozwoliło na nadanie różnorodnego charakteru poszczególnym fragmentom miasta oraz sprzyja przyszłemu etapowaniu inwestycji. Dzięki odsunięciu ceglanej posadzki od nieregularnej linii zabudowy udało się uporządkować płaszczyznę dolną placu.

Pozostałe elementy zagospodarowania przestrzeni publicznych (mała architektura, meble miejskie) ograniczono do minimum starając się wykorzystywać już istniejące elementy takie jak na przykład mur oporowy przy katedrze. Ten właśnie fragment ulicy Zwycięstwa udało się autorom, poprzez wykorzystanie prostych mebli miejskich, szczególnie umiejętnie zorganizować. 

Zwycięski projekt zakłada również uporządkowanie pozostałych elementów definiujących przestrzeń miejską, takich jak elewacje budynków istniejących, których kolorystykę ujednolicono opierając się na gamach ciepłych, z akcentami bieli i czerni. Jednorodne markizy oddzielają usługowy parter od mieszkalnych kondygnacji wyższych. Przestrzeń Starego Miasta oświetlono, w przeciwieństwie do pozostałych ulic, ciepłą barwą światła, co pozwoliło na precyzyjniejsze zdefiniowanie jego nieostrych granic. 

Zwycięzcom gratulujemy!

Aktualności | Regulamin | Pytania i odpowiedzi | Kontakt
© 2015. Code & design: Krzysztof Suszka