SĘDZIA KONKURSOWY SARP KADENCJI 2015-2019 (status: aktywny)

Aktualizacja: 06.12.2010, 08:35:04

Stopień naukowy/zawodowy:
MAGISTER INŻYNIER ARCHITEKT, POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Imię:
Jacek

Nazwisko:
Lenart

Macierzysty oddział SARP:
Szczecin

Sędzia Konkursowy SARP w kadencjach:
1985-1988, 1988-1991, 1991-1994, 1994-1997, 1997-2000, 2000-2003, 2003-2006, 2006-2009, 2009-2012, 2012-2015, 2015-2019

Telefon:
brak zgody na publikację danych

Adres zamieszkania:
brak zgody na publikację danych

Adres e-mail:
brak zgody na publikację danych

Strona www:
brak danych

Wykształcenie (podać kiedy i na jakiej uczelni):
POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 1972 - 1977; studia wyźsze jednolite magisterskie na kierunku architektura zakończone dyplomem,
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, PODYPLOMOWE STUDIUM MIESZKALNICTWA, 1982 - 1983; studia podyplomowe zakończone dyplomem,

Znajomość języków obcych:
angielski, rosyjski,

Przynależność do innych organizacji:
Izba Architektów,

Prawo pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie:
Projektowe: 5/Sz/82, 1982, Szczecin
Rzeczoznawca budowlany: 35/Rz/90, 1990, Szczecin

Specjalizacja:
Architektura mieszkaniowa jednorodzinna, Architektura mieszkaniowa wielorodzinna, Architektura użyteczności publicznej, Konserwacja zabytków, Architektura wnętrz,

Praktyka zawodowa:
* praktyka zawodowa:

"Miastoprojekt - Szczecin" - asystent, projektant, st. projektant, kierownik zespołu 1977÷88, "STUDIO A4" Sp. z o.o. - wspólnik, projektant, architekt prowadzący - od 1990.

* praktyka dydaktyczna:

Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa, Architektury i Planowania Przestrzennego, Zakład Projektowania Architektonicznego - asystent 1981 - 1984,

* praktyka administracyjna:

Urząd Miejski w Szczecinie, Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa - zastępca kierownika wydziału, p.o. kierownika wydziału - p.o. Architekta Miasta, 1989 - 1990

Otrzymane nagrody i odznaczenia za działalność zawodową:
# 1992 - 2007 - kwartał zabudowy XIXw. "turzyński", 23 obiekty, kompleksowa modernizacja i rewaloryzacja, Szczecin:

-"Modernizacja Roku 1999 - I nagroda i nagroda Prezesa UMiRM,

- wyróżnienie SARP - Realizacja Roku 1999 w Polsce,

- "Życie w Architekturze 1999" - najlepsza realizacja mieszkaniowa w Szczecinie,

- "Życie w Architekturze 2000" - najlepsza realizacja mieszkaniowa o umiarkowanym czynszu w Polsce - nagroda Prezesa UMiRM

# 1992 - budynek plombowy w XIXw. zabudowie, Szczecin, pl. Zgody 1:

- nagroda SARP - najlepsza Realizacja Roku 1992 w Polsce,

- II nagroda - budynek 50-lecia Szczecina w 1996r,

# 1997-2005 - Stargardzkie Centrum Kultury z teatrem, nowa wersja, Stargard Szczeciński,

- wyróżnienie SARP - Realizacja Roku 2002 w Polsce,

# 1998-2010 - zespół budynków szkolnych z halą widowiskowo-sportową w Mrzeżynie gm. Trzebiatów:

- wyróżnienie SARP - Realizacja Roku 2001 w Polsce,

- Najlepsza realizacja w technologii betonu 2001 - II nagroda

Ważniejsze realizacje i prace projektowe:
Ważniejsze realizacje i projekty:

1979 - Stargardzkie Centrum Kultury, Stargard Szczeciński

1980 - osiedle "Arkońskie - Stoki", Szczecin

1981 - plan regulacyjny pn. części Starego Miasta, Resko

1982 - kwartał zabudowy Starego Miasta, Chojna

1985 - budynek NOT, Szczecin

1987 - klinika psychiatryczna PAM, modernizacja i rozbudowa, Szczecin

1992 - 2007 - kwartał zabudowy XIXw. "turzyński", 23 obiekty, kompleksowa modernizacja i rewaloryzacja, Szczecin

1991 - wieża twierdzy w Peitz, rewaloryzacja (Niemcy)

1988 - średniowieczna kamienica z apteką, rewaloryzacja,Trzebiatów, Rynek 5

1992 - budynek plombowy w XIXw. zabudowie, Szczecin, pl. Zgody 1

1995 - kamienica na historycznych reliktach piwnic, Podzamcze, ul.Sienna 8, Szczecin 1992-97 - udział w badaniach architektonicznych reliktów piwnic kamienic, Elbląg, Braniewo, Szczecin, Kołobrzeg

1997-2005 - Stargardzkie Centrum Kultury z teatrem, nowa wersja, Stargard Szczeciński

1998 - adaptacja tzw. Starej Transformatorni ul. Św. Ducha w Szczecinie na Dom Handlowy 1998 - 2010 - zespół budynków szkolnych z halą sportową w Mrzeżynie, gm. Trzebiatów

2003 - Dom Towarowy Kupca "KUPIEC", Szczecin

2005 - budynek apartamentowy Jasne Błonia, Szczecin

2009 - Nowa Filharmonia w Szczecinie, współpraca z EBV, Barcelona,

Udział w sądach konkursowych w konkursach architektonicznych i urbanistycznych i innych związanych z twórczością architektoniczną:
Ważniejsze konkursy:

1997 - Most Kotlarski, Kraków; org. SARP, inwestor: Miasto Kraków - przewodniczący sądu konkursowego,

2004 - Siedziba Rady Europy "Residence Palast", Bruksela, org. Komisja Europejska UE,

inwestor: UE - sędzia,

2005 - Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa, org. i inw.: Miasto Warszawa, poparcie SARP - sędzia referent,

2007 - Wydział Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk; org. i inw.: Uniwersytet Gdański, poparcie SARP - przewodniczący sądu konkursowego,

2009 - "Teatr Nowy" Warlikowskiego, Warszawa, org. Teatr Nowy, inw. Miasto Warszawa,

poparcie SARP - zastępca przewodniczącego sądu konkursowego,

2009 - "Muzeum Przełomów", Szczecin, org.SARP, inw.Muzeum Narodowe Szczecin - sędzia referent,

2010 - "Teatr Polski", Szczecin, org. SARP, inw. Teatr Polski w Szczecinie - sędzia referent,

Ważniejsze publikacje naukowe i fachowe, krytyka architektoniczna, reprezentacja zawodu / SARP podczas oficjalnych wydarzeń za granicą:
1985-1994 - przedstawiciel SARP w Europejskiej Grupie Architektów Pracobiorców EUROSAG, Londyn, Bolonia, Szczecin, Sevilla;

1997-2005 - przedstawiciel SARP, od 2001 równieź Izby Architektów, w Radzie Architektów Europy, ACE, Bruksela,

1998 - przedstawiciel SARP, doradca rządu RP, negocjacje przedakcesyjne Rzeczpospolitej Polskiej z UE w dziedzinie zawód architekta, Bruksela

1999 - wystąpienie -przedstawiciel SARP, konferencja "Zawód Architekta" -

wystąpienie "Wzajemne uznawanie kwalifikacji w zawodzie architekta w UE w perspektywie akcesji - szanse i zagroźenia", Budapeszt.

Powrót na górę