SĘDZIA KONKURSOWY SARP KADENCJI 2015-2019 (status: aktywny)

Aktualizacja: 09.12.2010, 12:37:39

Stopień naukowy/zawodowy:
Doktor nauk technicznych - 1969 - Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Profesor nadzwyczajny Politechniki Szczecińskiej - 2003 - postępowanie na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

Imię:
Jan

Nazwisko:
Tarczyński

Macierzysty oddział SARP:
Szczecin

Sędzia Konkursowy SARP w kadencjach:
1982-1985, 1985-1988, 1988-1991, 1991-1994, 1994-1997, 1997-2000, 2006-2009, 2009-2012, 2012-2015, 2015-2019

Telefon:
brak zgody na publikację danych

Adres zamieszkania:
brak zgody na publikację danych

Adres e-mail:
brak zgody na publikację danych

Strona www:
brak danych

Wykształcenie (podać kiedy i na jakiej uczelni):
magister inżynier architekt - 1961 - Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Znajomość języków obcych:
niemiecki, francuski, rosyjski,

Przynależność do innych organizacji:
Izba Architektów, Izba Urbanistów, Towarzystwo Urbanistów Polskich,

Prawo pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie:
Projektowe: 268/71/Wm, 18.10.1971 Wrocław
Wykonawcze: 7/Sz/87, 02.01.1987 Szczecin

Specjalizacja:
Architektura mieszkaniowa jednorodzinna, Architektura mieszkaniowa wielorodzinna, Architektura użyteczności publicznej, Architektura sakralna, Konserwacja zabytków, Architektura wnętrz, Planowanie przestrzenne i urbanistyka,

Praktyka zawodowa:
Kierownik zespołu architektonicznego w Biurze Projektów "Miastoprojekt" we Wrocławiu /1971-72

Kierownik Działu Studiów w Zakładzie Studyjno -Projektowym PW /1972-1974/

Główny Architekt Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia /1974-1985/

Generalny Projektant Miasta Szczecina /1987-1989/

Dyrektor Departamentu Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego w MGPiB /1989-1991/

Asystent na Wydz. Architektury PW

adiunkt w Katedrze Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydz.Architektury PW

Docent kontraktowy, profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Projektowania Architektonicznego w Instytucie Architektury na Wydz. Bud. i Arch. Polit. Szcz.

Otrzymane nagrody i odznaczenia za działalność zawodową:
Złota Odznaka SARP

Złota Odznaka Towarzystwa Walki z Kalectwem

Ważniejsze realizacje i prace projektowe:
1961-1965 - Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu - projekt wstępny, techniczny, wnętrza

1973 - osiedle domów jednorodzinnych Bartoszowice we Wrocławiu - projekt koncepcyjny i budowlany

1982-1983 -Filharmonia i Biblioteka Wojewódzka w Jeleniej Górze - proj. koncepcyjny, budowlany, wnętrza, witraże, mała architektura

1988 - Filharmonia w Opolu - wnętrza, witraże, plastyka

2000 - kompleks rekreacyjno-sportowy "Gontynka" w Szczecinie - koncepcja

Udział w konkursach architektonicznych i urbanistycznych i innych związanych z twórczością architektoniczną:
1964 - konkurs urb.-arch. na projekt zabudowy placu /Powstańców Warszawy/ Społecznego we Wrocławiu - III nagroda

1971 - konk. architektoniczny na projekt opery w Belgradzie - finał

1971 - konk. urb.-arch. na proj. zabudowy placu Centralnego w Opolu - II nagroda

1973 - kon. architektoniczny na projekt Muzeum Sztuki w Łodzi wyróżnienie

1976 - konkurs na koncepcję urb.-arch. zespołu dworców PKP-PKS w Lublinie - I nagroda

Udział w sądach konkursowych w konkursach architektonicznych i urbanistycznych i innych związanych z twórczością architektoniczną:
1976 - konk. SARP na projekt ośrodka sportów zimowych w Zieleńcu - Sędzia Referent

1982 - konk. na projekt osiedla mieszkaniowego w Stargardzie Szcz. - Sędzia

2006 - konk. "Dom na wodzie" w Szczecinie - SARP, "ANIMATICA", IAiPPPS

2007 - konk. na projekt Filharmonii w Szczecinie - Sędzia

2007 - Konk. - "Śródmieście inaczej" w szczecinie- Przewodniczący Sądu

Ważniejsze publikacje naukowe i fachowe, krytyka architektoniczna, reprezentacja zawodu / SARP podczas oficjalnych wydarzeń za granicą:
1982 - artykuł w miesięczniku "Miasto" nr 3/82 "Oblicze miasta jako odzwierciedlenie przemian społ.-gosp. i technologicznych (doświadczenia wrocławskie).

1984 - "Odra we Wrocławiu", Ossolineum 1984 -"Rola Odry jako elementu kompozycyjnego w przyszłych zamierzeniach urbanistycznych Wrocławia."

1986 Publikacja -"Centrum Wrocławia - szanse i zagrożenia" - wydawnictwo pokonferencyjne Ossolineum Wrocław

1987 publikacja "Społeczna rola architektury i jej ramy prawne" - Prace Naukowe Polit. Szcz. Wydawnictwo 1987

1988 - "Plan ogólny Szczecina - rozważania przed opublikowaniem - mies. "Miasto" nr 3/88

Powrót na górę