SĘDZIA KONKURSOWY SARP KADENCJI 2015-2019 (status: aktywny)

Aktualizacja: 03.12.2010, 20:56:16

Stopień naukowy/zawodowy:
w latach 1995-2000 asystent na Wydziale Architektury i Budownictwa Politechniki Szczecinskiej w Zakładzie Projektowania Zespołów Mieszkaniowych

Imię:
Marek

Nazwisko:
Orłowski

Macierzysty oddział SARP:
Szczecin

Sędzia Konkursowy SARP w kadencjach:
2006-2009, 2009-2012, 2012-2015, 2015-2019

Telefon:
91 421 27 90

Adres zamieszkania:
ul.Rdogoska 9b
71-607 Szczecin

Adres e-mail:
Marek.Orlowski@os-architekci.pl

Strona www:
http://www.os-architekci.pl

Wykształcenie (podać kiedy i na jakiej uczelni):
Wyższe mgr inż. architekt Politechnika Szczecińska

Znajomość języków obcych:
niemiecki,

Przynależność do innych organizacji:
Izba Architektów,

Prawo pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie:
Projektowe: 126/Sz/88, 22.04.1988

Specjalizacja:
Architektura mieszkaniowa jednorodzinna, Architektura mieszkaniowa wielorodzinna, Architektura użyteczności publicznej, Architektura wnętrz,

Praktyka zawodowa:
1984-1986 CTWPO : "Promor" w Szczecinie - architekt

1987-1988 Pracownia Projektowa PLIK

1991-1994 indywiduakna działalność projektowa

od 1994 Biuro prjektowe prowadzone współnie z arch. Markiem Szymańskim

Otrzymane nagrody i odznaczenia za działalność zawodową:
-Druga nagroda w konkursie BOSH "Srebrne Wiertło" w kategorii budownictwa mieszkaniowego (2008) za bud. mieskzlany Pogodno Park przy ul. Mickiewicza/Brodzińskiego w Szczecinie

- Nagroda II stopnia w konkursie PZITB " budowa roku 2000" w kategorii obiektów handlowych i magazynowych za projekt CH PIAST w Szczecinie

- Nagroda SIGNUM TEMPORIS w konkursie pod patronatem SARP O/SZCZECIN za najlepsze zrealizowane projekty obiektów architektonicznych w Szczecinie w okresie 1996 - 2008 za: projekt zagospodarowania pl. Lotników w Szczecinie oraz projekt Zespołu Budynków Mieszkalnych przy ul. Ku Słońcu i Kasprzaka w Szczecinie

- I Nagroda w konkursie Gminy Miasta Szczecin na opracowanie projektu Basenu Olimpjskiego w Szczecinie

Ważniejsze realizacje i prace projektowe:
- CH PIAST w Szczecinie

- Zagospodarowanie tereny pl. Lotników w Szczecinie (2000)

- Zespół BudynkówMieszkalnych przy ul. Kasprzaka, Ku Słońcu w Szczecinie (2005-2008)

- Zespół Budynków Mieszkalnych przy ul. Mickiewicza Brodzińskiego w Szczecinie ((2006-2007)

- Basen Olimpijski w Szczecinie (2007-2009)

- Zespół Budynków Mieszkalnych wielorodzinnych - Osiedle Stara i Nowa Cegielnia" w Szczecinie

- Biurowec przy ul. Spichrzowej/Zbożowej w Szczecinie (2009-2010)

Udział w sądach konkursowych w konkursach architektonicznych i urbanistycznych i innych związanych z twórczością architektoniczną:
- Sędzia w konkursie realizacyjnym międzynarodowym na Rozbudowę Szpitala Wojskowego przy ul. Piotra Skargi w Szczecinie

- Przewodniczący w konkursie TBS Prawobrzeże (2004)

- Sędzia w ogólnopolskim konkursie na najlepszy dyplon wykonany na polskich uczelniach architektonicznych (doroczna nagroda SARP im. Z.Zawistowskiego) 2008 - 2009

Ważniejsze publikacje naukowe i fachowe, krytyka architektoniczna, reprezentacja zawodu / SARP podczas oficjalnych wydarzeń za granicą:
brak danych

Powrót na górę