SĘDZIA KONKURSOWY SARP KADENCJI 2015-2019 (status: aktywny)

Aktualizacja: 07.12.2010, 22:23:31

Stopień naukowy/zawodowy:
w latach 1995 - 2000 asystent na Wydziale Architektury i Budownictwa Politechniki Szczecińskiej w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego - Zakład Projektowania Zespołów Mieszkaniowych

Imię:
Marek

Nazwisko:
Szymański

Macierzysty oddział SARP:
Szczecin

Sędzia Konkursowy SARP w kadencjach:
2003-2006, 2006-2009, 2009-2012, 2012-2015, 2015-2019

Telefon:
brak zgody na publikację danych

Adres zamieszkania:
brak zgody na publikację danych

Adres e-mail:
brak zgody na publikację danych

Strona www:
http://www.os-architekci.pl

Wykształcenie (podać kiedy i na jakiej uczelni):
Wyższe mgr inż. architekt - Politechnika Szczecińska 1980-1986

Znajomość języków obcych:
niemiecki, rosyjski,

Przynależność do innych organizacji:
Izba Architektów, Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. ,

Prawo pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie:
Projektowe: 290/Sz/8383, 24.10.1983 Szczecin

Specjalizacja:
Architektura mieszkaniowa jednorodzinna, Architektura mieszkaniowa wielorodzinna, Architektura użyteczności publicznej, Architektura wnętrz,

Praktyka zawodowa:
1980-1985 BPBO "MIASTOPROJEKT"

1985-1987 Pracownia Projektowo - Badawcza Politechniki Szczecińskiej

1987-1990 Pracownia Projektowa "PLIK"

1991-1994 indywidyalna działalność projektowa

od 1994 Biuro Projektowe wspólnie z mgr inż. Markiem Orłowskim

1995-2000 asystent w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego Zakładu Projektowania Zespołów Mieszkaniowych

Otrzymane nagrody i odznaczenia za działalność zawodową:
- Druga Nagroda w konkursie Otwartym Gminy m. Gorzów - projekt Sali Koncertowej w Gorzowie (2004)

- Pierwsza nagroda w konkursie otwartym za projekt koncepcyjny Basenu przy gimnazjum w Kępicach (2008)

- Druga nagroda w konkursie BOSH "Srebrne Wiertło" w kategorii budownictwa mieszkaniowego (2008) za budynek mieszklany Pogodno Park przy ul. Mickiewicza/Brodzińskiego w Szczecinie

- Nagroda II stopnia w konkursie PZITB "Budowa Roku 2000" w kategorii obiektów handlowych i magazynowych za projekt CH PIAST w Szczecinie

- Nagroda SIGNUM TEMPORIS w konkursie pod patronatem SARP O/Szczecin za najlepsze zrealizowane projekty obiektów architektonicznych w Szczecinie w okresie 1996-2008 za: projekt zagospodarowania pl. Lotników w Szczecinie oraz projekt Zespołu Budynków Mieszkalnych przy ul. Ku Słońcu i Kasprzaka w Szczecinie

- I Nagroda w konkursie Gminy Miasta Szczecin na opracowanie projektu Basenu Olimpijskiego w Szczecinie (2007)

Ważniejsze realizacje i prace projektowe:
- CH PIAST w Szczecinie (2000)

- Zagospodarowanie terenu Placu Lotników w Szczecinie (2002)

- Zespół Budynków Mieszkalnych przy ul. Kasprzaka/Brodzińskiego w Szczecinie (2006-2007)

- Zespół Budynków Mieszkalnych przy ul. Kasprzaka, Ku Słońcu w Szczecinie (2005-2008)

- Basen Olimpijski w Szczecinie (2009-2010)

- Zespół budynków mieszkalnych - Osiedle Stara i Nowa Cegielnia w Szczecinie (2007-2010)

- Biurowiec przy ul. Zbożowej, Spichrzowej w Szczecinie (2009-2010)

Udział w konkursach architektonicznych i urbanistycznych i innych związanych z twórczością architektoniczną:
- Konkurs realizacyjny - zagospodarowanie Placu Lotników w Szczecinie (2002)

- Konkurs otwarty - Centrum Edukacji Artystycznej - Sala Koncertowa w Gorzowie (2004)

- Konkurs realizacyjny Gminy m. Szczecin - Filharmonia Szczecińska (2007)

- Konkurs realizacyjny Gminy m. Szczecin - Rozbudowa SDS, Basen Olimpijski w Szczecinie (2007)

- Konkurs otwarty - Basen przy gimnazjum w Kępicach (2008)

Udział w sądach konkursowych w konkursach architektonicznych i urbanistycznych i innych związanych z twórczością architektoniczną:
2004 - Sędzia w konkursie studialnym - tereny zielone: Głęboki, Las Arkoński, Park Kasprowicza w Szczecinie

2010 - Sędzia referent w konkursie realizacyjnym - Projekt sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie przy ul. Małopolskiej Gmina Miasto Szczecin

Ważniejsze publikacje naukowe i fachowe, krytyka architektoniczna, reprezentacja zawodu / SARP podczas oficjalnych wydarzeń za granicą:
brak danych

Powrót na górę