SĘDZIA KONKURSOWY SARP KADENCJI 2015-2019 (status: aktywny)

Aktualizacja: 10.12.2010, 22:48:32

Stopień naukowy/zawodowy:
MAGISTER INŻYNIER ARCHITEKT, POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Imię:
Michał

Nazwisko:
Bay

Macierzysty oddział SARP:
Szczecin

Sędzia Konkursowy SARP w kadencjach:
1997-2000, 2000-2003, 2003-2006, 2006-2009, 2009-2012, 2012-2015, 2015-2019

Telefon:
brak zgody na publikację danych

Adres zamieszkania:
brak zgody na publikację danych

Adres e-mail:
brak zgody na publikację danych

Strona www:
brak danych

Wykształcenie (podać kiedy i na jakiej uczelni):
POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 1973 - 1980; studia wyższe jednolite magisterskie na kierunku architektura zakończone dyplomem,

Znajomość języków obcych:
angielski, rosyjski,

Przynależność do innych organizacji:
Izba Architektów,

Prawo pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie:
Projektowe: 166/Sz/84, 1984 Szczecin

Specjalizacja:
Architektura mieszkaniowa jednorodzinna, Architektura mieszkaniowa wielorodzinna, Architektura użyteczności publicznej, Architektura wnętrz,

Praktyka zawodowa:
* praktyka zawodowa:

"Miastoprojekt - Szczecin" - asystent, projektant, st. projektant, 1979÷89,

"STUDIO A4" Sp. z o.o. - wspólnik, projektant, architekt prowadzący - od 1990.

Otrzymane nagrody i odznaczenia za działalność zawodową:
brak danych

Ważniejsze realizacje i prace projektowe:
Ważniejsze realizacje i projekty:

1982 - kwartał zabudowy Starego Miasta, Chojna

1985 - budynek NOT, Szczecin

1997 - budynek mieszk.usług. Falkensee Niemcy

2003 - Zespół Hotelowo-usługowy Atrium Katedra, Szczecin

2007 - Zespół Mieszkalno-usługowy Strzelecka-5 Lipca Szczecin

Udział w konkursach architektonicznych i urbanistycznych i innych związanych z twórczością architektoniczną:
Ważniejsze konkursy:

1976 - Stadion Pogoni (I wyróżnienie)

1983 - Podzamcze - Stare Miasto, Szczecin

1985 - historyczna oś miasta, Burgas (I nagroda)

1995 - rejon "trzy place" - Brama Królewska, Szczecin (I nagroda)

1996 - dwa historyczne kwartały zabudowy w Gartz am Oder, Niemcy (4 miejsce)

1997 - kwartał XIX w. zabudowy nr 33, renowacja Szczecin (2 miejsce)

1998 - Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie.

2003 - Osiedle mieszkaniowe Łączna - Kukułeczki w Szczecinie (I nagroda)

2003 - Zespół mieszkaniowy Strzelecka - 5 Lipca w Szczecinie (I nagroda)

Udział w sądach konkursowych w konkursach architektonicznych i urbanistycznych i innych związanych z twórczością architektoniczną:
2009 - Hala Sportowa w Gryfinie (sędzia)

Ważniejsze publikacje naukowe i fachowe, krytyka architektoniczna, reprezentacja zawodu / SARP podczas oficjalnych wydarzeń za granicą:
brak danych

Powrót na górę