SĘDZIA KONKURSOWY SARP KADENCJI 2015-2019 (status: aktywny)

Aktualizacja: 04.10.2012, 12:19:08

Stopień naukowy/zawodowy:
mgr inż. arch.

Imię:
Włodzimierz

Nazwisko:
Mucha

Macierzysty oddział SARP:
Warszawa

Sędzia Konkursowy SARP w kadencjach:
1997-2000, 2000-2003, 2003-2006, 2006-2009, 2009-2012, 2012-2015, 2015-2019

Telefon:
brak zgody na publikację danych

Adres zamieszkania:
brak zgody na publikację danych

Adres e-mail:
brak zgody na publikację danych

Strona www:
brak danych

Wykształcenie (podać kiedy i na jakiej uczelni):
wyższe, 1983, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Znajomość języków obcych:
angielski,

Przynależność do innych organizacji:
Izba Architektów,

Prawo pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie:
Projektowe: Cie 15/91, 29.04.1991r Ciechanów
Wykonawcze: Cie-15/91, 29.04.1991 Ciechanów

Specjalizacja:
Architektura mieszkaniowa jednorodzinna, Architektura mieszkaniowa wielorodzinna, Architektura użyteczności publicznej, Architektura przemysłowa, Konserwacja zabytków, Architektura wnętrz,

Praktyka zawodowa:
od 1984 r. w zawodzie, od 1991 r. działalność w ramach własnej firmy "Bulanda, Mucha - Architekci" Sp. z o.o. - współwłaściciel

Otrzymane nagrody i odznaczenia za działalność zawodową:
BRE BANK S.A. Oddział w Bydgoszczy :

- DIFA Award - 2004, Państwowa nagroda I stopnia Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa w 2000 r., Nagroda roku SARP (2000); tytuł "Ikona Polskiej Architektury"; obiekt X-lecia -Życie w Architekturze"- nagroda główna i tytuł najlepszego obiektu użyteczności publicznej 1989-1999; Zwycięzca plebiscytu na najlepszę realizację po 1989 r.;

ODBUDOWA I ADAPTACJA ZESPOŁU STAREJ PAPIERNI W KONSTANCINIE JEZIORNIE NA CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWO-KULTURALNE.

- medal "Europa Nostra" (2003 r.); Nagroda roku SARP i nagroda równorzędna w kategorii budynków użyteczności publicznej (2002); "Modernizacja Roku" w kategorii budynków użyteczności publicznej ; Państwowa nagroda II stopnia Ministra Infrastruktury za wybitne osiągmnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa w 2003 r.;

BUDYNEK APARTAMENTOWY PRZY UL. WALECZNYCH W WARSZAWIE

- "Nagroda Roku SARP" - wyróżnienie 2007 r.

- nominacja do nagrody "Mies van der Rohe"

ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

-Państwowa nagroda I stopnia Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa w 2008 r.; "Polski cement w architekturze" - III nagroda

Ważniejsze realizacje i prace projektowe:
- BRE BANK S.A. - 1999

- ODBUDOWA I ADAPTACJA ZESPOŁU STAREJ PAPIERNI W KONSTANCINIE JEZIORNIE NA CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWO-KULTURALNE - 2003

- ZESPÓŁ MIESZKANIOWY "EKO PARK" - CAMERATA - 2005

- BIBLIOTEKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY PRZY UL. KOSZYKOWEJ - 2005

- DOM JEDNORODZINNY NA MAZURACH - 2006

- PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DAWNEJ SIEDZIBY TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWEGO "PRUDENTIAL" (HOTEL "WARSZAWA") W WARSZAWIE W TRAKCIE REALIZACJI;

- SIEDZIBA AGENCJI REKLAMOWEJ "CORPORATE PROFILES" - 2006

- BUDYNEK APARTAMENTOWY PRZY UL. WALECZNYCH W WARSZAWIE - 2007

- BUDYNEK APARTAMENTOWY PRZY UL. PIĘKNEJ W WARSZAWIE - 2007

- CENTRUM EDUKACYJNE PUŁASKIEGO - WARKA - REALIZACJA - 2012-2013

- STUDIUM REWITALIZACJI FABRYKI WÓDEK "KONESER" - 2010

- KLUB SPORTOWY "DESKI" - I NAGRODA - REALIZACJA 2011

- BUDYNEK BIUROWY - UL. CHMIELNA WARSZAWA I NAGRODA - REALIZACJA 2012/2013

Udział w sądach konkursowych w konkursach architektonicznych i urbanistycznych i innych związanych z twórczością architektoniczną:
- Miejskie Centru Sportu - 2004 - przewodniczący zespołu sędziowskiego

- sala gimnasryczna w Legionowie - 2006 - przewodniczący zespołu sędziowskiego

- Rozbudowa Szpitala Położniczego przy ul. Karowej w Warszawie 2010 - sędzia

- Bulwary nad rzeką Białą w Białymstoku - sędzia referent - 2010

- Przebudowa teatru w budowie w Lublinie na Cemntrum Spotkań Kultur - sędzia - 2009

- Międzynarodowe centrum Kongresowe w Katowicach - 2008 - sędzia

Ważniejsze publikacje naukowe i fachowe, krytyka architektoniczna, reprezentacja zawodu / SARP podczas oficjalnych wydarzeń za granicą:
brak danych

Powrót na górę