herb miasta Słupska
Pomoc Techniczna
Miasto Słupsk

KONKURS SARP nr 961

na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania węzła transportowego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska wraz z koncepcją terenów przyległych

Wyniki konkursu SARP nr 961 12.08.2015, 21:12:33

Wyniki konkursu SARP nr 961 na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania węzła transportowego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska wraz z koncepcją terenów przyległych.

W dniach 05-07 sierpnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Sądu konkursowego, który dokonał rozstrzygnięcia konkursu SARP Nr 961 na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania węzła transportowego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska wraz z koncepcją terenów przyległych.

Sąd konkursowy w składzie:

1. Przewodniczący Sądu – mgr inż. arch. Zbigniew Maćków, Sędzia konkursowy SARP, SARP Wrocław
2. Sędzia referent – mgr inż. arch. Beata Samborska, Przedstawiciel UM Słupsk
3. Sędzia - mgr inż. arch. Marek Perepeczo - Sędzia konkursowy SARP, SARP Koszalin
4. Sędzia - mgr inż. arch. Jerzy Skołysz - Sędzia konkursowy SARP, SARP Słupsk
5. Sędzia - mgr inż. Marek Biernacki - Przedstawiciel UM Słupsk
6. Sędzia – mgr inż arch. arch. Piotr Daczkowski, Sędzia konkursowy SARP, SARP Słupsk
7. Sędzia - mgr Robert Linkiewicz - Przedstawiciel UM Słupsk
8. Sędzia – mgr inż. arch. Bartosz Szubski - Przedstawiciel PKP S.A. Gdańsk
przyznał:

I NAGRODA w wysokości 50.000 zł - PRACA NR 8

TOMASZ MARCINIEWICZ, MICHAŁ POZIEMSKI, ZUZANNA SZPOCIŃSKA,
Warszawa

Osoby biorące udział przy opracowaniu pracy konkursowej:
inż. arch. Michał Poziemski
inż. arch. Tomasz Marciniewicz
inż. arch. Zuzanna Szpocińska

II NAGRODA w wysokości 25.000 zł - PRACA NR 7

IZABELA TOMCZAK, LESZEK MAKSYM CZAJA,
Warszawa

Osoby biorące udział przy opracowaniu pracy konkursowej:
mgr inż. arch. Izabela Tomczak
inż. arch. Leszek Maksym Czaja
inż. arch. Kacper Kuczyński

III NAGRODA w wysokości 10.000 zł - PRACA NR 1

FORUM ARCHITEKCI Sp. z o.o.
Wrocław

Osoby biorące udział przy opracowaniu pracy konkursowej:
mgr inż. arch. Maciej Lose
mgr inż. arch. Michał Goncerzewicz
mgr inż. arch. Michał Romański
student Kamil Boroński
mgr inż. arch. Marcin Molik

WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE - publikacja portfolio w ARCH - PRACA NR 4

MONIKA SZCZEPANIAK
Słupsk

Osoby biorące udział przy opracowaniu pracy konkursowej:
inż. arch. Monika Szczepaniak

WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE - publikacja portfolio w ARCH - PRACA NR 5

ARCHITEKCI DLA MIASTA
Słupsk

Osoby biorące udział przy opracowaniu pracy konkursowej:
mgr inż. arch. Beata Wiśniewska
student Martyna Data
mgr inż. arch. Krzysztof Kiepuszewski
mgr inż. arch. Radek Wiśniewski

WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE - publikacja portfolio w ARCH - PRACA NR 10

MARCIN WOLSZCZAK, OLIWIA DEC
Warszawa

Osoby biorące udział przy opracowaniu pracy konkursowej:
inż. arch. Marcin Wolszczak
mgr inż. arch. Oliwia Dec

 

 
Komunikat 28.07.2015, 20:49:38

Ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy pokonkursowej oraz dyskusja publiczna w sprawie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania węzła transportowego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska wraz z koncepcją terenów przyległych odbędzie się 7 sierpnia 2015 roku o godz. 17.00 w siedzibie Słupskiego Inkubatora Technologicznego przy ul. Portowej 13b.

 
Komunikat 18.07.2015, 20:10:36

 W związku ze złożonym zapytaniem: czy możliwa jest zmiana skali elementów koncepcji ze względu na trudności z rozmieszczeniem ich na planszach? zmienia się treść punktu 12.5. regulaminu konkursu, który przyjmuje brzmienie:

12.5. Sposób prezentacji prac konkursowych:
• część graficzną należy wykonać na nie mniej niż 2 i nie więcej niż 3 sztywnych lekkich planszach o wymiarach 70x100 cm w układzie pionowym umożliwiającym ich zestawienie zgodnie ze schematem poniżej,
• dopuszcza się rozmieszczenie rysunków na styku plansz, z jednoczesnym zachowaniem czytelności opisów,
• wszystkie plansze mają być oznaczone sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą w prawym górnym rogu.

 

1.                             □□□□□□

2.                             □□□□□□

3.                             □□□□□□

 

 
Wyjaśnienie 03.07.2015, 14:57:57

W związku z zadanym pytaniem: w jaki sposób przekazać pokwitowanie pracy konkursowej w przypadku gdy praca konkursowa nie jest składana osobiście? wyjaśniamy:

W interesie Uczestników, nieskładających prac konkursowych osobiście, np. pocztą, kurierem, leży przyjęcie takiej formy dostarczenia pracy, która umożliwi Zamawiającemu odwrotne przekazanie pokwitowania złożenia pracy konkursowej Uczestnikowi, bez jego identyfikacji. Jednym z możliwych rozwiązań jest dołączenie do pracy konkursowej w otwartej kopercie zaadresowanej na adres niebędący adresem Uczestnika pokwitowania złożenia pracy. W tej kopercie, na podany adres, zostanie odesłane pokwitowanie złożenia pracy konkursowej

 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA OPRACOWANIE: KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA WĘZŁA TRANSPORTOWEGO MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA SŁUPSKA WRAZ Z KONCEPCJA TERENÓW PRZYLEGŁYCH 26.05.2015, 23:12:04

•    Zamawiający:
Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

•    Organizator:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Słupsku,
ul. J. Tuwima 3a/3, 76-200 Słupsk
Osobą upoważnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest:
Sekretarz Sądu Konkursowego
Magdalena Triba
kontakt: konkurs.wezel@sarp.org.pl, tel.: 515 416 765, 59 8488461 w godz. pracy Urzędu Miejskiego w Słupsku

•    Forma oraz podstawa prawna konkursu:
Konkurs otwarty, jednoetapowy, studialny

•    Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania węzła transportowego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska wraz z koncepcją terenów przyległych.

•    Regulamin:
Regulamin konkursu oraz szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej konkursu pod adresem: www.architektsarp.pl/slupsk

•    Kryteria oceny prac konkursowych:
-    jakość relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem – stworzenie spójnej całości z zabudowy dworców i sąsiadującej z nimi tkanki miejskiej,
-    jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych zabudowy dworców,
-    elastyczność użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości),
-    potencjalna elastyczność realizacji – możliwość etapowania,
-    ekonomika
Wszystkie powyższe kryteria są równoważne i rozpatrywane będą łącznie.

•    Terminy:
27.05.2015 r. – Ogłoszenie konkursu
do 15.06.2015 r. -Nadsyłanie pytań (odpowiedzi będą udzielane na bieżąco)
do 27.07.2015 r. godz. 14:00 - Termin składania prac konkursowych
07.08.201 5r. -Ogłoszenie wyników konkursu

•    Rodzaj i wysokość nagród:
I NAGRODA: 50 000 zł - nagroda współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013,
II NAGRODA: 25 000 zł - nagroda sfinansowana przez niezależnych fundatorów
III NAGRODA: 10 000 zł - nagroda sfinansowana przez niezależnych fundatorów
3 WYRÓŻNIENIA - w postaci publikacji portfolia Uczestnika konkursu w czasopiśmie ARCH.
Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami.

•    Skład Sądu Konkursowego:
mgr inż. arch. Zbigniew Maćków    - Przewodniczący Sądu
mgr inż. arch. Beata Samborska    - Sędzia referent
mgr inż. arch. Marek Perepeczo     - Sędzia
mgr inż. arch. Jerzy Skołysz    - Sędzia
mgr inż. Marek Biernacki    - Sędzia
mgr inż. arch. Piotr Daczkowski     - Sędzia
mgr Robert Linkiewicz     - Sędzia
mgr inż. arch. Bartosz Szubski     - Sędzia
mgr inż. arch. Mirosław Zwolski     - Zastępca sędziego
mgr Marcin Grzybiński     - Zastępca sędziego

 
Projekt pn. „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013"

Aktualności | Regulamin | Pytania i odpowiedzi | Kontakt
© 2015 SARP Oddział Koszalin.