herb miasta ustkaa

KONKURS

na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej lokalnego węzła integracyjnego w Ustce

Wyniki konkursu 08.04.2016, 22:22:38

Wyniki konkursu SARP na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Lokalnego Węzła Integracyjnego w Ustce.

W dniach 29-31.03.2016 r. odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego, który dokonał rozstrzygnięcia konkursu SARP na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Lokalnego Węzła Integracyjnego w Ustce.

 Sąd Konkursowy w składzie:

 1. arch. Marek Perepeczo - Przewodniczący Sądu - SARP O. Koszalin
 2. arch. Andrzej Poźniak - Sędzia referent - SARP O. Słupsk
 3. arch. Małgorzata Bugajewska - Sędzia - Architekt Miejski - UM Ustka
 4. Anna Dadel - Sędzia - PKS
 5. Bartosz Gwóźdź-Sproketowski - Sędzia - UM Ustka
 6. arch. Janusz Kaczmarek - Sędzia - SARP O. Słupsk
 7. arch. Bartosz Szubski - Sędzia - PKP
 8. arch. Mirosław Zwolski - Sędzia - SARP O. Słupsk
 9. Jacek Graczyk - Zastępca sędziego - UM Ustka
 10. arch. Marek Perkowski - Zastępca sędziego SARP O. Słupsk

przyznał:

I nagroda w wysokości 20.000 zł - praca nr 2:
SYSTRA S.A. Oddział w Polsce, Wrocław

Osoby biorące udział przy opracowaniu pracy konkursowej:

 • mgr inż. arch. Bartosz Szczucki
 • mgr inż. arch. Małgorzata Nowakowska-Cicio

II nagroda w wysokości 10.000 zł - praca nr 13:
zespół autorski, Świecie, Szczecinek

Osoby biorące udział przy opracowaniu pracy konkursowej:

 • inż. arch. Patryk Molendowski,
 • inż. arch. Filip Osiński
 • inż. arch. Piotr Misiorny

III nagroda w wysokości 5.000 zł - praca nr 12:
Planowanie Przestrzenne Kontra Dorota Fryndt-Hałaburdzin, Poznań

Osoby biorące udział przy opracowaniu pracy konkursowej:

 • mgr inż. arch. Paweł Hałuburdzin,
 • mgr inż. arch. Krzysztof Urbaniak,
 • mgr inż. arch. Dorota Fryndt – Hałaburdzin
 • mgr inż. arch. Bogdan Fryndt
 • mgr inż. arch. Przemysław Bejnarowicz
 • mgr inż. arch. kraj. Anna Suty
 • stud. arch. Martyna Katafiasz

Wyróżnienie honorowe - praca nr 11:
zespół autorski, Gdańsk

Osoby biorące udział przy opracowaniu pracy konkursowej:

 • inż. arch. Joanna Gala,
 • inż. arch. Adrianna Bielecka,
 • inż. arch. Anna Hildebranot-Fijorek

W dniu 31.03.2016 r. odbyła się dyskusja pokonkursowa.

Zwycięskie prace są dostępne pod adresem: http://www.ustka.pl/pl/news/content/1652

 

 
Ogłoszenie o konkursie 07.01.2016, 22:03:09

Zamawiający:
Gmina Miasto Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

Organizator:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Słupsku, ul. J. Tuwima 3a/3, 76-200 Słupsk
Osobą upoważnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest:

Sekretarz Sądu Konkursowego Mieczysława Sawczuk,
kontakt: konkurs.ustka@sarp.org.pl
tel.: 59 8154 323 (w godz. pracy Urzędu Miasta Ustka)

Forma oraz podstawa prawna konkursu:
Konkurs otwarty, jednoetapowy, studialny

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania pn. "Lokalny węzeł integracyjny w Ustce".

Regulamin:
Regulamin konkursu oraz szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej konkursu pod adresem: www.architektsarp.pl/ustka

Kryteria oceny prac konkursowych:

 • jakość relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem – stworzenie spójnej całości,
 • jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych zabudowy i zagospodarowania,
 • elastyczność użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości),
 • potencjalna elastyczność realizacji – możliwość etapowania,
 • ekonomika.

Wszystkie powyższe kryteria są równoważne i rozpatrywane będą łącznie.

Terminy:

 • 8.01.2016 r. – Ogłoszenie konkursu
 • do 25.01.2016 r. - Nadsyłanie pytań (odpowiedzi będą udzielane na bieżąco)
 • do 21.03.2016 r. godz. 14:00 - Termin składania prac konkursowych
 • 31.03.2016 r. - Ogłoszenie wyników konkursu

Rodzaj i wysokość nagród:

 • I nagroda: 20 000 zł,
 • II nagroda: 10 000 zł,
 • III nagroda: 5 000 zł.

Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami.

Skład Sądu Konkursowego:

 • arch. Marek Perepeczo - Przewodniczący Sądu
 • arch. Andrzej Poźniak - Sędzia referent
 • arch. Małgorzata Bugajewska - Sędzia
 • Anna Dadel - Sędzia
 • Bartosz Gwóźdź-Sproketowski  - Sędzia
 • arch. Janusz Kaczmarek - Sędzia
 • arch. Bartosz Szubski - Sędzia
 • arch. Mirosław Zwolski - Sędzia
 • Jacek Graczyk - Zastępca sędziego
 • arch. Marek Perkowski - Zastępca sędziego
 
Aktualności | Regulamin | Pytania i odpowiedzi | Kontakt
© 2016. Code & design: Krzysztof Suszka