KONKURS

jednoetapowy, studialny, urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego "Osiedla Zielone Wzgórza" w Pile
Konkurs rekomendowany przez SARP nr 012/R/2021

Odpowiedzi na pytania

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano trzecią cześć odpowiedzi na pytania dot. konkursu

Informacja o dopuszczonych wnioskach

Informację dodano: | Aktualizacja:

INFORMACJA O WYNIKACH DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA PODSTAWIE WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE​

Więcej informacji »

Odpowiedzi na pytania

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano drugą cześć odpowiedzi na pytania dot. konkursu

Odpowiedzi na pytania

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano pierwszą cześć odpowiedzi na pytania dot. konkursu

Ogłoszenie o konkursie

Informację dodano: | Aktualizacja:

Prezydent Miasta Piły oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) zapraszają do udziału w konkursie jednoetapowym, studialnym, urbanistyczno-architektonicznym na opracowanie projektu koncepcyjnego „Osiedla Zielone Wzgórza” w Pile.

Wszelkie informacje o Konkursie w tym harmonogram konkursu, Regulamin Konkursu, załączniki formalne niezbędne do złożenia wniosku o dopuszczenie oraz materiały projektowe do przygotowania opracowań konkursowych można znaleźć na stronie internetowej Konkursu: www.architektsarp.pl/zielone-wzgorza

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora upływa 8 października 2021 r., godz. 14.00.

Komunikacja w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest Platforma Komunikacji Elektronicznej, dostępna pod adresem: https://epk.sarp.pl

Termin składania Prac Konkursowych do dnia 24 stycznia 2022 r., godz. 15.00.

Konkurs rekomendowany przez SARP. Nr referencji: 012/R/2021.