KONKURS

OTWARTY, REALIZACYJNY, JEDNOETAPOWY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ "CENTRUM WIEDZY COGNITARIUM" PRZY UL. ŚNIADECKICH W KOSZALINIE
REKOMENDOWANY PRZEZ SARP NUMER 001/R/2020

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Uczestnikami Konkursu jest:

Sekretarz Konkursu mgr inż. arch. Monika Sielewska.
Korespondencję w sprawie Konkursu należy kierować wyłącznie na adres e-mail:

Formularz kontaktowy

Podaj wynik (cyfra lub słownie) prostego działania matematycznego: dwa dodać dwa to...