KONKURS

OTWARTY, REALIZACYJNY, JEDNOETAPOWY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ "CENTRUM WIEDZY COGNITARIUM" PRZY UL. ŚNIADECKICH W KOSZALINIE
REKOMENDOWANY PRZEZ SARP NUMER 001/R/2020

Do pobrania

Lp. Data dodania Aktualizacja Nazwa Plik do pobrania
1. 02.07.2020, 09:41:41 02.07.2020, 09:41:41 Regulamin Konkursu Pobierz plik » (format .pdf, 14.47 MB)
2. 02.07.2020, 09:41:41 02.07.2020, 09:41:41 Załącznik A - Wytyczne projektowe i program funkcjonalno-użytkowy „Centrum Wiedzy COGNITARIUM” przy ul. Śniadeckich w Koszalinie Pobierz plik » (format .pdf, 934 KB)
3. 02.07.2020, 09:41:41 02.07.2020, 09:41:41 Załącznik B - Regulamin Sądu Konkursowego Pobierz plik » (format .pdf, 924 KB)
4. 02.07.2020, 09:41:41 02.07.2020, 09:41:41 Załącznik C - Uwarunkowania (załącznik graficzny) Pobierz plik » (format .pdf, 4.68 MB)
5. 02.07.2020, 09:41:41 02.07.2020, 09:41:41 Załącznik D - Szkicowa inwentaryzacja istniejących obiektów z wykazem powierzchni zabudowy i powierzchni całkowitej budynków Pobierz plik » (format .pdf, 9.7 MB)
6. 02.07.2020, 09:41:41 02.07.2020, 09:41:41 Załącznik E - Podkład mapowy (w skali 1:500) Pobierz plik » (format .zip, 3.92 MB)
7. 02.07.2020, 09:41:41 02.07.2020, 09:41:41 Załącznik F - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pobierz plik » (format .pdf, 4.72 MB)
8. 02.07.2020, 09:41:41 02.07.2020, 09:41:41 Załącznik G - Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Koszalina Pobierz plik » (format .pdf, 17.88 MB)
9. 02.07.2020, 09:41:41 02.07.2020, 09:41:41 Załącznik H - Dokumentacja geotechniczna Pobierz plik » (format .pdf, 12.64 MB)
10. 02.07.2020, 09:41:41 02.07.2020, 09:41:41 Załącznik I - Zestaw zdjęć Pobierz plik » (format .pdf, 9.49 MB)
11. 02.07.2020, 09:41:41 02.07.2020, 09:41:41 Załącznik J - Projekt Budynku z Wahadłem Foucaulta Pobierz plik » (format .pdf, 9.17 MB)
12. 02.07.2020, 09:41:41 02.07.2020, 09:41:41 Załącznik K - Postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy z Wykonawcą Projektu Pobierz plik » (format .pdf, 654 KB)
13. 02.07.2020, 09:41:41 02.07.2020, 09:41:41 Załącznik nr 1 - Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie Pobierz plik » (format .pdf, 768 KB)
14. 02.07.2020, 09:41:41 02.07.2020, 09:41:41 Załącznik nr 2a - Wzór pełnomocnictwa (Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie) Pobierz plik » (format .pdf, 624 KB)
15. 02.07.2020, 09:41:41 02.07.2020, 09:41:41 Załącznik nr 2b - Wzór pełnomocnictwa (Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie) Pobierz plik » (format .pdf, 626 KB)
16. 02.07.2020, 09:41:41 02.07.2020, 09:41:41 Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków Regulaminu Konkursu Pobierz plik » (format .pdf, 631 KB)
17. 02.07.2020, 09:41:41 02.07.2020, 09:41:41 Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o formie prowadzenia działalności Pobierz plik » (format .pdf, 638 KB)
18. 02.07.2020, 09:41:41 02.07.2020, 09:41:41 Załącznik nr 5a - Wzór Oświadczenia o uprawnieniach architektonicznych (Krajowi Uczestnicy Konkursu) Pobierz plik » (format .pdf, 622 KB)
19. 02.07.2020, 09:41:41 02.07.2020, 09:41:41 Załącznik nr 5b - Wzór Oświadczenia o uprawnieniach architektonicznych (Zagraniczni Uczestnicy Konkursu) Pobierz plik » (format .pdf, 623 KB)
20. 02.07.2020, 09:41:41 02.07.2020, 09:41:41 Załącznik nr 6 - Wzór Oświadczenia dotyczącego praw autorskich Pobierz plik » (format .pdf, 624 KB)
21. 02.07.2020, 09:41:41 02.07.2020, 09:41:41 Załącznik nr 7 - Wykaz usług wraz z oświadczeniem o ich należytym wykonaniu Pobierz plik » (format .pdf, 625 KB)
22. 02.07.2020, 09:41:41 02.07.2020, 09:41:41 Załącznik nr 8 - Karta pokwitowania złożenia Pracy Konkursowej Pobierz plik » (format .pdf, 624 KB)
23. 02.07.2020, 09:41:41 02.07.2020, 09:41:41 Załącznik nr 9 - Wzór Karty identyfikacyjnej Pobierz plik » (format .pdf, 623 KB)