herb miasta Kołobrzegu
Uzdowisko Kołobrzeg

KONKURS

na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu stworzenia Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji w Kołobrzegu

Zalecenia Sądu Konkursowego do II etapu konkursu 06.08.2012, 12:40:04

Kołobrzeg, 03.08.2012 r.

Zalecenia Sądu Konkursowego do II etapu konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu stworzenia REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI w Kołobrzegu

Sąd konkursowy po przeanalizowaniu wszystkich nadesłanych prac i dokonaniu wyboru 6 przeznaczonych do opracowania w następnym etapie formułuje poniższe uwagi i zalecenia. Autorzy proszeni są o ich uważne przeanalizowanie i poszukiwanie odniesień do prac przez nich wykonanych.

 1. Każdy z wybranych projektów winien stać się przedmiotem ponownej analizy i namysłu dotyczącego zarówno relacji z otoczeniem, charakterem architektury a także rozwiązań funkcjonalnych i technicznych.
 2. Zwraca się uwagę na niestosowność używania elementów zabudowy nie przewidzianej do realizacji w I etapie.
 3. Zwraca się uwagę na konieczność ustanowienia czytelnej relacji między projektowanym budynkiem a skwerem jako nową przestrzenią publiczną. Skwer Miast Partnerskich jest przedmiotem troski zarówno mieszkańców jak i władz miasta. Jako przestrzeń publiczna wymaga szczególnego opracowania posadzki i odpowiedniej kompozycji zieleni. Należy równocześnie unikać niepraktycznych form jego zagospodarowania (np. w formie dużych wodnych powierzchni).
 4. Wymagana jest rygorystyczna kontrola sumy projektowanych powierzchni ze względu na ograniczone środki finansowe.
 5. W niektórych pracach zauważono m.in.:
  • brak należytych powiązań między salami konferencyjnymi a foyer;
  • wątpliwe rozwiązania konstrukcyjne wynikające z lokalizacji traktów biurowych nad salami konferencyjnymi;
  • brak holu lub foyer w rejonie lokalizacji gabinetów Prezydenta i władz miasta Kołobrzeg;
  • niewłaściwą lokalizację toalet publicznych;
  • wątpliwą lub niewłaściwą ewakuację.
Aktualności | Regulamin | Pytania i odpowiedzi | Kontakt
© 2012 SARP Oddział Koszalin. Code & design: Krzysztof Suszka