herb miasta Kołobrzegu
Uzdowisko Kołobrzeg

KONKURS

na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu stworzenia Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji w Kołobrzegu

Zgodnie z ust. 10 pkt 4 regulaminu konkursu ostateczny termin zadawania anonimowych pytań upłynął w dniu 1.06.2012 r. Zgodnie z ust. 10 pkt 5 regulaminu konkursu termin udzielenia odpowiedzi upływa w dniu 15.06.2012 r. Odpowiedzi na pytania zamieszczane będą sukcesywnie.

Pytania i odpowiedzi (II etap)