herb miasta Kołobrzegu
Uzdowisko Kołobrzeg

KONKURS

na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu stworzenia Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji w Kołobrzegu

Regulamin konkursu wraz załącznikami

Lp. Data dodania Aktualizacja Nazwa Plik do pobrania