SĘDZIA KONKURSOWY SARP (status: archiwalny)

Aktualizacja: 03.11.2012, 21:28:05

Stopień naukowy/zawodowy:
dr inż. arch., Politechnika Krakowska

Imię:
Przemysław

Nazwisko:
Gawor

Macierzysty oddział SARP:
Kraków

Sędzia Konkursowy SARP w kadencjach:
1982-1985, 1985-1988, 1988-1991, 1991-1994, 1994-1997, 1997-2000, 2000-2003, 2003-2006, 2006-2009, 2009-2012, 2012-2015, 2015-2019

Telefon:
brak zgody na publikację danych

Adres zamieszkania:
brak zgody na publikację danych

Adres e-mail:
brak zgody na publikację danych

Strona www:
brak danych

Wykształcenie (podać kiedy i na jakiej uczelni):
wyższe, 1947-1952, Wydziały Politechniczne Akademii Górniczej w Krakowie, Wydział Architektury

Znajomość języków obcych:
niemiecki, francuski,

Przynależność do innych organizacji:
Izba Architektów,

Prawo pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie:
Projektowe: 1044/59, 31.03.1959, Warszawa
Wykonawcze: 1044/59, 31.03.1959, Warszawa
Konserwatorskie: 433/94, Kraków,

Specjalizacja:
Architektura mieszkaniowa jednorodzinna, Architektura mieszkaniowa wielorodzinna, Architektura użyteczności publicznej, Architektura sakralna, Architektura wnętrz,

Praktyka zawodowa:
Działalność zawodowa prowadzona nieprzerwanie od roku 1950 (rozpoczęta jeszcze w czasie studiów) w dziedzinie projektowania architektonicznego i urbanistycznego (jako asystent projektanta, projektant i starszy projektant, kierownik samodzielnego zespołu autorskiego i kierownik pracowni). W latach 1950-1999 kolejno w: Kierownictwie Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu, Miatoprojekcie w Krakowie, Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Krakowie, Miejskim Biurze Projektów w Krakowie, Miastoprojekcie w Krakowie (ponownie).

W latach 1962-1999 prowadziłem (równolegle z działalnością projektową) działalność dydaktyczną w Politechnice Krakowskiej na Wydziale Architektury, początkowo w Katedrze Architektury Przemysłowej, a następnie w Katedrze Architektury Mieszkaniowej, w Instytucie Projektowania Architektonicznego, jako starszy asystent, adiunkt a następnie starszy wykładowca. po przejściu na emerytyurę w roku 1992 prowadziłem tam nadal zlecone zajęcia dydaktyczne .

W latach 1979-1999 prowadziłem równolegle działalność dydaktyczną w Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie na Wydziale Architektury Wnętrz, jako starszy wykładowca.

W latach 1979-1987 prowadziłem stałe zajęcia dydaktyczne na Politechnice Poznańskiej (w nowo utworzonym w tym czasie) Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego.

Od roku 2006 prowadzę zajęcia dydaktyczne w Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego, na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych.

(Wymieniona działalność dydaktyczna obejmowała również prowadzenie prac dyplomowych.)

Otrzymane nagrody i odznaczenia za działalność zawodową:
Nagroda im. św. Brata Alberta (2004)

Krakowska Nagroda SARP (1983)

Ngroda Miasta Krakowa (1975)

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1979)

Ważniejsze realizacje i prace projektowe:
Wykaz ważniejszych projektów (wykonanych samodzielnie i w zespołach autorskich; w zestawieniu chronologicznym) :

1 - Studia projektowe uporządkowania zagospodarowania przestrzennego Wzgórza Wawelskiego (w tym: studium historyczne rekonstrukcji murów obronnych i odtworzenia śladów historycznej zabudowy Wzgórza, oraz studia uporządkowania otoczenia Wzgórza Wawelskiego) - 1950-54 r.

Praca w zespole pod kierunkiem arch. Alfreda Majewskiego i arch. Zbigniewa Wzorka.2 - Projekty architektoniczno-konserwatorskie odnowienia zamków w Pieskowej Skale i w Nowym Wiśniczu - 1952-54 r.

Praca w zespole pod kierunkiem arch. A. Majewskiego.3 - Studium projektowe koncepcji zagospodarowania przestrzennego Jurajskiego Parku Krajobrazowego - 1951-55 r.

Praca w zespole autorskim pod kierunkiem prof. arch. Zygmunta Novaka.4 - Studium projektowe koncepcji Parku Kultury i Wypoczynku w Krakowie - 1955 r.

W zespole autorskim z arch. Leszkiem Filarem.5 - Plan ogólny miasta Oświęcimia (dla 100 tys. mieszkańców)1955-60 Plan częściowo zrealizowany.

Współautor : arch. L. Filar.6 - Projekt serii wzorcowych domów mieszkalnych jednorodzinnych dla regionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej - 1957 r.

W zespole autorskim z arch. arch. L. Filarem, Jerzym Pilitowskim i Andrzejem Skoczkiem.7 - Plany szczegółowe koordynacyjne dla miasta Oświęcimia: plan Śródmieścia, plan dzielnicy Zaborze, plan dzielnicy Zasole - 1958-60 r.

Współautor : arch. L. Filar.

8 - Projekt Domu Kultury w Chrzanowie (z salą kinowo-teatralną na 750 miejsc), wraz z projektem wnętrz - 1957-59 r.

Projekt zrealizowany,

W zespole autorskim z arch.arch. L. Filarem, Z. Perchał, J. Pilitowskim.9 - Projekty schroniska przy Morskim Oku w Tatrach. Kolejne projekty pokonkursowe, w różnych wariantach lokalizacyjnych - 1959-62 r.

W zespole autorskim z arch. arch. L. Filarem, Z. Perchał, J. Pilitowskim, A. Skoczkiem.10 - Projekt koncepcyjny kościoła w Oświęcimiu - 1959 r.

W zespole autorskim z arch. arch. L. Filarem, Z. Perchał, J. Pilitowskim.11 - Studium projektowe Centrum Turystycznego Tatr na polanie Głodówka -1961 r.

W zespole autorskim z arch. arch. L. Filarem, Z. Perchał-Filar, J. Pilitowskim.12 - Projekt nawierzchni Placu Mariackiego w Krakowie -1962 r. Projekt pokonkursowy. Projekt zrealizowany.

Współautorzy : arch. arch. L. Filar, Zenon Grajek, J. Pilitowski,13 - Projekt domu wypoczynkowego "Harnaś" w Bukowinie Tatrzańskiej - 1962-67 r. Projekt zrealizowany

W zespole autorskim z arch. arch. L. Filarem, J. Pilitowskim.14 - Projekt wnętrz w domu wypoczynkowym "Harnaś" w Bukowinie Tatrzańskiej - 1966-67 r.

Projekt zrealizowany.15 - Projekt koncepcyjny ośrodka wypoczynkowego dla dzieci w Sidzinie, pod Babią Górą - 1963 r.16 - Projekt Miasteczka Studenckiego w Krakowie przy ul. Piastowskiej (projekt zagospodarowania przestrzennego całości zamierzenia oraz projekty budynków wysokich domów studenckich) - 1964-69 r.

Projekt zrealizowany.

Współautorstwo w zespole pod kierunkiem prof. arch. Tomasza Mańkowskiego.17 - Projekty domów jednorodzinnych, wykonane w latach 1965 - 1990 :

- projekt domu mieszkalnego (wakacyjnego) w Bukowinie Tatrzańskiej.

Projekt zrealizowany.

Współautorstwo z arch. A. Skoczkiem.

- projekty pięciu domów jednorodzinnych w Krakowie, na Woli Justowskiej (dom dla ogrodnika, dom z galerią obrazów, dom uczonego, dom aktora, dom lekarza).

Projekty zrealizowane.18 - Projekt Domów Studenckich dla Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - 1968 r.

Projekt zrealizowany.

Współautorstwo w zespole pod kierunkiem prof. arch. T. Mańkowskiego. Współpraca z Katedrą Podstaw Budowy Miast Politechniki Warszawskiej - głównym projektantem nowej siedziby UMK w Toruniu.

19 - Projekt koncepcyjny zespołu 3 Domów (hoteli) Wypoczynkowych w Zakopanem, Jaszczurówce-Borach: dla Zrzeszenia Studentów Polskich - Almatur, Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie i dla Komendy MO w Krakowie - 1969-70 r.

Współautorstwo w zespole pod kierunkiem prof. arch. T. Mańkowskiego.20 - Projekt kościoła i klasztoru o. Franciszkanów-Reformatów w Krakowie na Azorach, wraz z projektem wnętrz - 1972-74 r.

Projekt zrealizowany.

Współautorstwo z arch. Małgorzatą Grabacką.21 - Projekt kościoła we wsi Wierzawice k. Leżajska, wraz z projektem wnętrz - 1979-80 r. Projekt zrealizowany.

Współpraca autorska: arch. Małgorzata Grabacka.

22 - Projekt kościoła w Rzucowie, k/Przysuchy (woj. Radomskie) - 1983-84 r.

Projekt zrealizowany.23 - Projekt "ołtarza papieskiego" na Błoniach w Krakowie - 1983 r.

Współautorstwo z arch. Małgorzatą Grabacką i konstruktorem prof. Janem Grabackim.24 - Projekt rozbudowy kaplicy zdrojowej w Rabce, wraz z projektem wnętrz - 1983-85 r. Projekt zrealizowany.

Współpraca autorska : arch. M. Grabacka.25 - Projekt kaplicy w Szklarach, k. Krakowa - 1988-89 r.

Projekt zrealizowany.26 - Projekt remontu konserwatorskiego i modernizacji Klasztoru o. Franciszkanów-Reformatów w Krakowie, przy ul. Reformackiej, wraz z projektami wybranych wnętrz - 1993-95 r.

Projekt zrealizowany.27 - Projekt kaplicy przy domu zakonnym s. Franciszkanek z Florencji, pw. Przemienienia Pańskiego, w Krakowie - Bronowicach, przy ul. Sosnowieckiej, wraz z projektem wnętrz - 1996-97 r.

Projekt zrealizowany.28 - Projekt koncepcyjny przedszkola i szkoły elementarnej dla s.Franciszkanek w Krakowie, w Bronowicach przy ul. Sosnowieckiej - 1998 r.29 - Projekt kościoła w Krakowie, w Nowej-Hucie przy ul. Obrońców Krzyża -1997- 2000 r. Projekt zrealizowany.

Współautorstwo z arch. Krzysztofem Ingardenem.30 - Projekt kościoła w Niepołomicach - Suszówce - 2000-2001 r.

Projekt w realizacji.

Współautorstwo z arch. arch. K. Ingardenem i Jackiem Evy.31 - Udział w opracowaniu projektu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie - Pychowicach (na terenie III Kampusu UJ), w szczególności projektu zespołu domów studenckich PAT - 2001 r.

Współraca w zespole pod kierunkiem arch. K. Ingardena.

32 - Projekt rekonstrukcji zabytkowego dworku drewnianego w Dąbrowicy - Chrostowej k. Gdowa - 2005 r.

Projekt zrealizowany.

..

j

Udział w konkursach architektonicznych i urbanistycznych i innych związanych z twórczością architektoniczną:
Nagrody i wyróżnienia w konkursach architektonicznych - uzyskane w różnych zespołach autorskich :1 - I Nagrody w dwóch kolejnych konkursach architektonicznych na projekt schroniska przy Morskim Oku w Tatrach - 1953 r. (konkurs otwarty) i 1959 r. (konkurs zamknięty).

W zespole autorskim z arch. arch. L. Filarem, Z. Perchał, J. Pilitowskim, A. Skoczkiem oraz J. Preisem i K. Bieniem2 - Wyróżnienie i zakup pracy w konkursie na projekt Pomnika Obrońców Wybrzeża w Gdańsku - 1954 r.

W zespole autorskim z art. rzeżbiarzem Bronisławem Chromym, arch. arch. K. Bieniem, L. Filarem, Z. Perchał, J. Pilitowskim, A. Skoczkiem, Bogumiłem Zaufalem.3 - Wyróżnienie na projekt Domu Turysty w Krakowie -1955 r.

W zespole autorskim z arch. arch. L.Filarem i Zbigniewem Karakiewiczem.4 - II nagroda na Pomnik Wyzwolenia we Wrocławiu - 1956 r.

W zespole autorskim jak powyżej, w poz. 2.5 - Wyróżnienie równorzędne w konkursie zamkniętym na projekt schroniska w Jamskim Plesie w Tatrach Słowackich- 1956 r.

W zespole autorskim z arch. arch. L. Filarem, A. Skoczkiem, J. Pilitowskim, Z. Perchał.6 - Wybór pracy do dalszego opracowania w konkursie zamkniętym na projekt Ośrodka Sportów Zimowych w Zakopanem pod Krokwią - 1956 r. W zespole autorskim z arch. arch. A. Skoczkiem, L. Filarem, J. Pilitowskim.7 - Wyróżnienie w konkursie zamkniętym na projekt kościoła w Tarnowie-Pogwizdowie - 1957 r.

W zespole autorskim z arch. arch. L. Filarem i Z. Perchał.8 - II nagroda (najwyższa przyznana) w konkursie zamkniętym na plan ogólny nowego miasta (dla 100 tys. mieszkańców) Pawłowice Śląskie, w Rybnickim Okręgu Węglowym - 1958 r.

W zespole autorskim z arch. arch. L. Filarem, K. Bieniem, Z. Perchał, J. Pilitowskim, J. Preisem,9 - II nagroda w konkursie otwartym na Pomnik Mieszka I i Bolesława Chrobrego, wraz z Muzeum Piastowskim w Gnieźnie - 1964 r.

W zespole autorskim z artystą rzeźbiarzem Antonim Kostrzewą i prof. arch. T. Mańkowskim.10 - Wyróżnienie w konkursie na projekt osiedla mieszkaniowego Mistrzejowice w Krakowie - 1964 r.

W zespole autorskim z arch. arch. L. Filarem i J. Pilitowskim.11 - Druga nagroda (najwyższa przyznana) w konkursie otwartym na projekt centrum usługowego i śródmieścia Ostrowca Świętokrzyskiego - 1965 r.

W zespole autorskim z arch. arch. L. Filarem, Z. Perchał-Filar, J. Pilitowskim i Janiną Knapówną.12 - Wyróżnienie (ze wskazaniem pracy do realizacji) w konkursie otwartym na projekt dzielnicy mieszkaniowej Czechów w Lublinie - 1969 r.

W zespole autorskim z arch. arch. L. Filarem, Z. Perchał-Filar i J. Pilitowskim.13 - Wyróżnienie w konkursie na projekt zespołu wypoczynkowego w Polańczyku, nad zalewem na Sanie w Solinie - 1970 r.

W zespole autorskim z arch. arch. Bogumiłem Zaufalem i Zbigniewem Bielakiem14 - Wyróżnienie w konkursie zamkniętym na rozbudowę Akademii Rolniczej w Krakowie - 1973 r.

W zespole autorskim z arch. arch.. L. Filarem i J. Pilitowskim.

Udział w zamkniętych konkursach architektonicznych (w różnych zespołach autorskich zaproszonych do udziału w konkursie):1 - Konkurs na projekt zagospodarowania otoczenia Wzgórza Wawelskiego - 1953 r.

W zespole Pracowni Architektonicznej Kierownictwa Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu pod kierunkiem prof. arch. Alfreda Majewskiego.2 - Konkurs na plan szczegółowy śródmieścia Zakopanego (1957)

W zespole autorskim z arch. arch. L. Filarem, Stanisławem Marusarzem, J. Preisem, A. Skoczkiem, Stanisławem Tylką.3 - Konkurs ograniczony na projekt ukształtowania posadzki Rynku w Krakowie, wraz z Placem Mariackim i Małym Rynkiem (praca poszerzona o koncepcje organizacji komunikacji w obrębie plant i koncepcję tunelu pod ul. Poselską, łączącego obwodnicę Plant) - 1959 r.

W zepole autorskim z arch. arch. L. Filarem, J. Pilitowskim, Z. Grajkiem i art. grafikiem Witoldem Skuliczem oraz inż. komunikacji Leonardem Tomaszewskim4 - Konkurs na projekt domu towarowego w Krakowie - Podgórzu, na pl. Bohaterów Getta - 1960 r.

W zespole autorskim z arch. arch. L. Filarem, Z. Perchał-Filar, J. Pilitowskim.5 - Konkurs na projekt Domu Kultury w Zakopanem na Równi Krupowej - 1961 r.

W zespole autorskim z arch. arch. L. Filarem, Z. Perchał-Filar i J. Pilitowskim.6 - Konkurs na koncepcję zagospodarowania śródmieścia w Bielsku-Białej (1971)

W zespole autorskim z arch. B. Zaufalem.7 - Konkurs na projekt Ambasady Polski w New Delhi w Indiach - 1973 r.

W zespole autorskim z arch. arch. L. Filarem i J. Pilitowskim.8 - Konkurs na projekt kościoła wraz z ośrodkiem parafialnym na osiedlu Widzew w Łodzi - 1981 r.

W zespole autorskim z arch. M. Grabacką i konkstruktorem J. Grabackim.

Udział w sądach konkursowych w konkursach architektonicznych i urbanistycznych i innych związanych z twórczością architektoniczną:
W ostatnich latach m.in. :

- na zagospodarowanie Placu Nowego w Krakowie na Kazimierzu (2009)

- na projekt Hali Sportowej 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu

Niepełnosprawnych w Krakowie (2008)

- na projekt Centrum Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach

(konkurs międzynarodowy - 2007)

- na projekt Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora

"Cricoteka" w Krakowie (konkurs międzynarodowy - 2006)

- na przebudowę Placu Książąt Czartoryskich w Krakowie (2005)

- na zagospodarowanie Placu Bohaterów Getta w Krakowie (2003)

- na projekt Nowej Siedziby Radia Kraków (1995)

- Konkurs o Nagrodę Województwa Małopolskiego

im. Stanisława Witkiewicza (w trzech kolejnych edycjach

- 2008, 2010 i 2012, )

W latach poprzednich m.in.:

- na zespół basenów termalnych w Zakopanem na Antałówce

- na osiedle przyszłości w Krakowie (Wieliczce)

- na Seminarium Duchowne w Częstochowie

- na kościół o. Cystersów w Krakowie - Nowej Hucie

- na Hotel przy Rondzie Mogilskim w Krakowie (1989)

Ważniejsze publikacje naukowe i fachowe, krytyka architektoniczna, reprezentacja zawodu / SARP podczas oficjalnych wydarzeń za granicą:
- Problemy projektowania schronisk górskich (referat). Seminarium SARP nt. budownictwa turystycznego - Wisła (1962). Materiały SARP.

- Referaty o architekturze mieszkaniowej, wygłoszone na posiedzeniach Sekcji Architektury Mieszkaniowej Komisji Naukowej Oddziału PAN w Krakowie (1965, 1967). Publikowane w Sprawozdaniach PAN w Krakowie.

- "Studia nad systemami zabudowy mieszkaniowej" - praca zbiorowa prowadzona w Instytucie Projektowania Architektonicznego PK (1973).

- "Modelowa jednostka mieszkaniowa dla Bagdadu" - praca zbiorowa prowadzona w Instytucie Projektowania Architektonicznego PK (1980).

- "Studia nad problematyką adaptacji zabytkowych obiektów architektonicznych dla nowych funkcji" - praca w zespole autorskim prowadzona w Instytucie Projektowania Architektonicznego PK (1982).

- Wypowiedzi o architekturze sakralnej, publikowane w miesięczniku Znak (1991, 1999).- Seminarium polsko-czechosłowackie nt. zagospodarowania przestrzennego i turystycznego Tatr i Podtatrza, Zakopane - Stary Smokowiec (1970) - organizacja seminarium z ramienia SARP.

- Udział w XI Kongresie UIA (n/t architektury obiektów wypoczynkowych),Warna 1972 .

- Seminarium SARP n/t zagospodarowania przestrzennego Tatr i Podtatrza, Zakopane 1975 - przedstawienie projektu koncepcyjnego ośrodka wypoczynkowego w Dzianiszu koło Zakopanego (w zespole autorskim).

- IV Seminarium "Sacrum et decorum", organizowane przez Muzeum Diecezjalne w Przemyślu i Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Jarosław 1986; referat wiodący "Proba oceny nowej architektury sakralnej w Diecezji Przemyskiej".- Wieloletni członek Wojewódzkiej i Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Krakowie (autor licznych koreferatów do rozpatrywanych projektów).

- Członek Diecezjalnej Komisji do spraw Budownictwa i Sztuki Sakralnej w Krakowie.

Powrót na górę