Art. 1
DANE OSOBOWE

SARP Koszalin z siedzibą w Koszlinie, jako Administrator danych osobowych Serwisu, dbamy o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.SARP Koszalin zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych prowadzona przez Serwis została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Art. 2
KWESTIE TECHNICZNE

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. SARP Koszalin wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw SARP Koszalin, próby włamania lub innego działania na jej szkodę. Niektóre obszary serwisu SARP Koszalin mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

Art. 3
INFORMACJA HANDLOWA

Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy z użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Serwisu. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

Art. 4
ZABLOKOWANIE KONTA

Rozwiązanie umowy przez Użytkownika jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie, poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy za pomocą poczty, poczty elektronicznej bądź faksu. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje zablokowaniem Konta Użytkownika.

Art. 5
KONTAKT Z NAMI

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować do Działu Obsługi Użytkownika.

Powrót na górę