KONKURS SARP NR 1015

jednoetapowy, studialny, urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego "Promenady Nadmorskiej" w Ustce

Do pobrania

Lp. Data dodania Aktualizacja Nazwa Plik do pobrania Ilość pobrań
1. 15.09.2021, 17:25:20 15.09.2021, 17:25:20 Regulamin konkursu Pobierz plik » (format .pdf, 576 KB) 993
2. 15.09.2021, 17:25:20 15.09.2021, 17:25:20 Załącznik A - Wytyczne projektowe "Promenady Nadmorskiej" w Ustce Pobierz plik » (format .pdf, 208 KB) 604
3. 15.09.2021, 17:25:20 15.09.2021, 17:25:20 Załącznik B1 - Podkład mapowy (w skali 1:1000) - PDF z zaznaczonymi granicami opracowania Pobierz plik » (format .pdf, 4.72 MB) 491
4. 15.09.2021, 17:25:20 15.09.2021, 17:25:20 Załącznik B2 - Podkład mapowy (w skali 1:1000) - DXF z zaznaczonymi granicami opracowania Pobierz plik » (format .dxf, 16.59 MB) 311
5. 15.09.2021, 17:25:20 15.09.2021, 17:25:20 Załącznik B3 - Podkład mapowy (w skali 1:1000) - DWG z zaznaczonymi granicami opracowania Pobierz plik » (format .dwg, 4.35 MB) 255
6. 15.09.2021, 17:25:20 15.09.2021, 17:25:20 Załącznik C - "Promenada Nadmorska" Uwarunkowania przestrzenno-planistyczne Pobierz plik » (format .pdf, 8.39 MB) 433
7. 15.09.2021, 17:25:20 15.09.2021, 17:25:20 Załącznik D1 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wczasowa i okolice" - XLI/357/2013 z 30.12.2013 - uchwała Pobierz plik » (format .pdf, 3.18 MB) 366
8. 15.09.2021, 17:25:20 15.09.2021, 17:25:20 Załącznik D2 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wczasowa i okolice" - XLI/357/2013 z 30.12.2013 - rysunek planu Pobierz plik » (format .jpg, 2.5 MB) 275
9. 15.09.2021, 17:25:20 15.09.2021, 17:25:20 Załącznik E - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Promenada Nadmorska Bis" - XXXIX/357/2017 z 28.09.2017 Pobierz plik » (format .pdf, 6.01 MB) 248
10. 15.09.2021, 17:25:20 15.09.2021, 17:25:20 Załącznik F - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Centrum 3A" - XL/365/2017 z 26.10.2017 Pobierz plik » (format .pdf, 7.14 MB) 229
11. 15.09.2021, 17:25:20 15.09.2021, 17:25:20 Załącznik G - Zestaw zdjęć Pobierz plik » (format .zip, 81.58 MB) 434
12. 15.09.2021, 17:25:20 15.09.2021, 17:25:20 Załącznik nr 1 - Wzór Oświadczeń o spełnieniu warunków Regulaminu Konkursu Pobierz plik » (format .docx, 455 KB) 243
13. 15.09.2021, 17:25:20 15.09.2021, 17:25:20 Załącznik nr 2a - Wzór Pełnomocnictwa (Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie) Pobierz plik » (format .docx, 446 KB) 203
14. 15.09.2021, 17:25:20 15.09.2021, 17:25:20 Załącznik nr 2b - Wzór Pełnomocnictwa (Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie) Pobierz plik » (format .docx, 445 KB) 186
15. 15.09.2021, 17:25:20 15.09.2021, 17:25:20 Załącznik nr 3 - Wzór Pokwitowania odbioru Pracy Konkursowej Pobierz plik » (format .docx, 446 KB) 199
16. 15.09.2021, 17:25:20 15.09.2021, 17:25:20 Załącznik nr 4 - Wzór Karty identyfikacyjnej Pracy Konkursowej Pobierz plik » (format .docx, 449 KB) 195
17. 15.09.2021, 17:25:20 15.09.2021, 17:25:20 Załącznik nr 5 - Wzór tabeli bilansowej Pobierz plik » (format .docx, 446 KB) 272