Konkurs

na zagospodarowanie Starego Rynku w Słupsku

Osobą upoważnioną do kontaktów jest:
Sekretarz organizacyjny konkursu: mgr inż. arch. Joanna Wolska
Adres e-mail:

Formularz kontaktowy

Podaj wynik (cyfra lub słownie) prostego działania matematycznego: dwa dodać dwa to...