Konkurs

na zagospodarowanie Starego Rynku w Słupsku

Do pobrania

Lp. Data dodania Aktualizacja Nazwa Plik do pobrania
1. 27.04.2018, 11:24:15 29.04.2018, 13:05:49 Regulamin konkursu Pobierz plik » (format .pdf, 777 KB)
2. 27.04.2018, 11:24:15 27.04.2018, 09:24:15 Załącznik A - Wytyczne projektowe Pobierz plik » (format .pdf, 314 KB)
3. 27.04.2018, 11:34:04 27.04.2018, 09:34:04 Załącznik B - Mapa obszaru opracowania konkursowego Pobierz plik » (format .jpg, 8.08 MB)
4. 27.04.2018, 11:34:04 27.04.2018, 09:34:04 Załącznik C - Podkład mapowy w wersji cyfrowej .dwg Pobierz plik » (format .dwg, 7.13 MB)
5. 27.04.2018, 11:34:04 27.04.2018, 09:34:04 Załącznik D - Wytyczne konserwatorskie Pobierz plik » (format .pdf, 302 KB)
6. 27.04.2018, 11:34:04 27.04.2018, 09:34:04 Załącznik E - Mapa własności Pobierz plik » (format .pdf, 2.72 MB)
7. 27.04.2018, 11:34:04 27.04.2018, 09:34:04 Załącznik F - Plansza – zabudowa dawna i obecna Starego Rynku Pobierz plik » (format .jpg, 4.33 MB)
8. 27.04.2018, 11:34:04 30.04.2018, 10:54:12 Załącznik G - Mapy poglądowe z Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska Pobierz plik » (format .zip, 13.74 MB)
9. 27.04.2018, 11:34:04 27.04.2018, 09:34:04 Załącznik H - Zestaw zdjęć wraz z mapą z ujęciami Pobierz plik » (format .zip, 156.86 MB)
10. 27.04.2018, 11:34:04 27.04.2018, 09:34:04 Załącznik I - Opracowanie poglądowe „Historia Starego Rynku” 12 plansz .pdf Pobierz plik » (format .zip, 473.47 MB)
11. 27.04.2018, 11:34:04 27.04.2018, 09:34:04 Załącznik J - Postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy z Wykonawcą Projektu Pobierz plik » (format .pdf, 310 KB)
12. 27.04.2018, 11:34:04 27.04.2018, 09:34:04 Załącznik K - Załączniki z mpzp "Śródmieście" – elewacje Starego Rynku Pobierz plik » (format .zip, 13.28 MB)
13. 27.04.2018, 11:34:04 27.04.2018, 09:34:04 Załącznik L - Wytyczne funkcjonalne i architektoniczne do zagospodarowania śródmiejskiego odcinka Bulwarów rz. Słupi Pobierz plik » (format .jpg, 9.75 MB)
14. 27.04.2018, 11:34:04 27.04.2018, 09:34:04 Załącznik M - Inwentaryzacja posadzki placu Stary Rynek .dwg Pobierz plik » (format .dwg, 46 KB)
15. 27.04.2018, 11:34:04 27.04.2018, 09:34:04 Załącznik 1 - Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie Pobierz plik » (format .pdf, 401 KB)
16. 27.04.2018, 11:34:04 27.04.2018, 09:34:04 Załącznik 2a - Wzór pełnomocnictwa (Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie) Pobierz plik » (format .pdf, 297 KB)
17. 27.04.2018, 11:34:04 27.04.2018, 09:34:04 Załącznik 2b - Wzór pełnomocnictwa (Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie) Pobierz plik » (format .pdf, 391 KB)
18. 27.04.2018, 11:34:04 27.04.2018, 09:34:04 Załącznik 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków Regulaminu konkursu Pobierz plik » (format .pdf, 295 KB)
19. 27.04.2018, 11:34:04 27.04.2018, 09:34:04 Załącznik 4 - Wzór oświadczenia o formie prowadzenia działalności Pobierz plik » (format .pdf, 310 KB)
20. 27.04.2018, 11:34:04 10.05.2018, 12:01:08 Załącznik 5a - Wzór Oświadczenia o uprawnieniach architektonicznych (Krajowi Uczestnicy konkursu) Pobierz plik » (format .pdf, 299 KB)
21. 27.04.2018, 11:34:04 27.04.2018, 09:34:04 Załącznik 5b - Wzór Oświadczenia o uprawnieniach architektonicznych (Zagraniczni Uczestnicy konkursu) Pobierz plik » (format .pdf, 296 KB)
22. 27.04.2018, 11:34:04 27.04.2018, 09:34:04 Załącznik 6 - Wzór Oświadczenia dotyczącego praw autorskich Pobierz plik » (format .pdf, 297 KB)
23. 27.04.2018, 11:34:04 27.04.2018, 09:34:04 Załącznik 7a - Wzór Pokwitowania odbioru pracy konkursowej I etap Pobierz plik » (format .pdf, 297 KB)
24. 27.04.2018, 11:34:04 27.04.2018, 09:34:04 Załącznik 7b - Wzór Pokwitowania odbioru pracy konkursowej II etap Pobierz plik » (format .pdf, 297 KB)
25. 27.04.2018, 11:34:04 27.04.2018, 09:34:04 Załącznik 8 - Wzór Karty identyfikacyjnej Pobierz plik » (format .pdf, 297 KB)