KONKURS SARP nr 1028

jednoetapowy, realizacyjny, na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej
"Zielonych Tarasów Kultury" w Kołobrzegu

Pytania i odpowiedziNowe

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano V część odpowiedzi na pytania uczestników Konkursu (pytanie nr 6)

Pytania i odpowiedzi

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano IV część odpowiedzi na pytania uczestników Konkursu (pytanie nr 5)

Pytania i odpowiedzi

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano III część odpowiedzi na pytania uczestników Konkursu (pytania nr 3 i 4)

Pytania i odpowiedzi

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano II część odpowiedzi na pytania uczestników Konkursu (pytanie nr 2)

Pytania i odpowiedzi

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano I część odpowiedzi na pytania uczestników Konkursu (pytanie nr 1)

Ogłoszenie o konkursie

Informację dodano: | Aktualizacja:

Gmina Miasto Kołobrzeg ogłasza Konkurs SARP Nr 1028 jednoetapowy, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Zielone Tarasy Kultury” w Kołobrzegu.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego pomysłu na zagospodarowanie przestrzeni dwóch terenów zielonych znajdujących się w centrum miasta: Parku 18 Marca oraz Skweru Pionierów Kołobrzegu.

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie i przedstawienie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Zielone Tarasy Kultury” w Kołobrzegu – część studialna oraz koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Rewitalizacja Skweru Pionierów Kołobrzegu” – część realizacyjna.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie upływa 10 sierpnia 2022 r.

Termin składania prac konkursowych upływa 28 października 2022 r.

Pula nagród (kwota brutto) to 60 000 PLN oraz w ramach I nagrody, zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przedmiotu zamówienia na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rewitalizacja Skweru Pionierów Kołobrzegu”

Regulamin Konkursu, zawierający szczegółowe informacje, można znaleźć na stronie Konkursu: www.architektsarp.pl/skwer-pionierow