KONKURS SARP nr 1028

jednoetapowy, realizacyjny, na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej
"Zielonych Tarasów Kultury" w Kołobrzegu

Do pobrania

Lp. Data dodania Aktualizacja Nazwa Plik do pobrania Ilość pobrań
1. 20.07.2022, 13:04:35 20.07.2022, 13:04:35 Regulamin konkursu Pobierz plik » (format .pdf, 1.72 MB) 646
2. 20.07.2022, 13:04:35 20.07.2022, 13:04:35 Załącznik A - Wytyczne projektowe dla opracowania studialnego „Zielone Tarasy Kultury” w Kołobrzegu i program budowy dla inwestycji „Rewitalizacja Skweru Pionierów Kołobrzegu” w Kołobrzegu Pobierz plik » (format .pdf, 888 KB) 332
3. 20.07.2022, 13:04:35 20.07.2022, 13:04:35 Załącznik B - Podkład mapowy (w skali 1:500) – PDF z zaznaczonymi granicami opracowania (B1) + DXF (B2) + DWG (B3) Pobierz plik » (format .zip, 5.5 MB) 214
4. 20.07.2022, 13:04:35 20.07.2022, 13:04:35 Załącznik C - Schemat uwarunkowań (w skali 1:1000) PDF Pobierz plik » (format .pdf, 1.29 MB) 305
5. 20.07.2022, 13:04:35 20.07.2022, 13:04:35 Załącznik D - Inwentaryzacja zieleni Pobierz plik » (format .zip, 11.62 MB) 162
6. 20.07.2022, 13:04:35 20.07.2022, 13:04:35 Załącznik E - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kołobrzeg – tekst studium (E1) + rysunek studium uwarunkowania (E2) + rysunek studium kierunki (E3) Pobierz plik » (format .zip, 29.16 MB) 148
7. 20.07.2022, 13:04:35 20.07.2022, 13:04:35 Załącznik F - Zestaw zdjęć Pobierz plik » (format .zip, 368.03 MB) 163
8. 20.07.2022, 13:04:35 20.07.2022, 13:04:35 Załącznik G - Postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy z Wykonawcą projektu Pobierz plik » (format .pdf, 696 KB) 146
9. 20.07.2022, 13:04:35 20.07.2022, 13:04:35 Załącznik H - Wzór umowy dotyczącej przeniesienia praw autorskich Pobierz plik » (format .pdf, 688 KB) 163
10. 20.07.2022, 13:04:35 20.07.2022, 13:04:35 Załącznik I - Projekt budowlany przebudowy ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul ppor. E. Łopuskiego (I1) + projekt stałej organizacji ruchu (I2) Pobierz plik » (format .zip, 34.44 MB) 147
11. 20.07.2022, 13:04:35 20.07.2022, 13:04:35 Załącznik J - Strategia marki Kołobrzeg Re:Generacja Pobierz plik » (format .pdf, 2.38 MB) 363
12. 20.07.2022, 13:04:35 20.07.2022, 13:04:35 Załącznik K - Strategia Smart City Miasta Kołobrzeg Pobierz plik » (format .pdf, 20.55 MB) 233
13. 20.07.2022, 13:04:35 20.07.2022, 13:04:35 Załącznik L - Opinia techniczna o fontannie na Skwerze Pionierów Kołobrzegu Pobierz plik » (format .pdf, 3.51 MB) 215
14. 20.07.2022, 13:04:35 20.07.2022, 13:04:35 Załącznik M - Pomiar natężenia ruchu Pobierz plik » (format .pdf, 903 KB) 154
15. 20.07.2022, 13:04:35 20.07.2022, 13:04:35 Załącznik nr 1 - Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie Pobierz plik » (format .pdf, 1.06 MB) 247
16. 20.07.2022, 13:04:35 20.07.2022, 13:04:35 Załącznik nr 2a - Wzór Pełnomocnictwa (Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie) Pobierz plik » (format .pdf, 953 KB) 147
17. 20.07.2022, 13:04:35 20.07.2022, 13:04:35 Załącznik nr 2b Wzór Pełnomocnictwa (Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie) Pobierz plik » (format .pdf, 826 KB) 126
18. 20.07.2022, 13:04:35 20.07.2022, 13:04:35 Załącznik nr 3a - Wzór Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie - Uczestnik Konkursu Pobierz plik » (format .pdf, 826 KB) 150
19. 20.07.2022, 13:04:35 20.07.2022, 13:04:35 Załącznik nr 3b - Wzór Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie – Podmiot udostępniający zasoby Pobierz plik » (format .pdf, 827 KB) 155
20. 20.07.2022, 13:04:35 20.07.2022, 13:04:35 Załącznik nr 3c - Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków Regulaminu Konkursu Pobierz plik » (format .pdf, 952 KB) 153
21. 20.07.2022, 13:04:35 20.07.2022, 13:04:35 Załącznik nr 4 - Wzór Oświadczenia dotyczącego praw autorskich Pobierz plik » (format .pdf, 836 KB) 150
22. 20.07.2022, 13:04:35 20.07.2022, 13:04:35 Załącznik nr 5 - Wzór Pokwitowania odbioru Pracy Konkursowej Pobierz plik » (format .pdf) 138
23. 20.07.2022, 13:04:35 20.07.2022, 13:04:35 Załącznik nr 6 - Wzór Karty identyfikacyjnej Pracy Konkursowej Pobierz plik » (format .pdf, 966 KB) 142
24. 20.07.2022, 13:04:35 20.07.2022, 13:04:35 Załącznik nr 7 - Wzór tabeli bilansowo-programowej Pobierz plik » (format .pdf, 682 KB) 154