BAZA KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW KONKURSOWYCH SARP KADENCJI 2023-2027 W WYBORACH W ROKU 2023


Każdy członek SARP chcący być wybranym na Sędziego Konkursowego SARP w kadencji 2023-2027 w wyborach w roku 2023, musi zarejestrować się jako kandydat na Sędziego Konkursowego SARP.

Zaloguj sięJeżeli nie pamiętasz hasła, kliknij link: przypomnij hasło.

Panel administratora oddziałowego
Zaloguj się

Rejestracja kandydatów na sędziów konkursowych SARP kadencji 2023-2027 następuje na podstawie:
§ 17 Regulaminu Walnego Zebrania Członków Oddziału, przyjętego uchwałą Zarządu Głównego SARP z dnia 16 maja 2017 r.z późn. zm.

  § 17 [Kandydaci na członków Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału]
 1. Kandydat na członka Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału zobowiązany jest zarejestrować się w prowadzonej przez Zarząd Główny internetowej bazie Sędziów Konkursowych SARP jako kandydat na Sędziego Konkursowego SARP, w szczególności składając oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu Sędziów Konkursowych SARP oraz Konkursów Architektonicznych i Urbanistycznych.
 2. Rejestracja, o której mowa w ust. 1 stanowi zgodę na kandydowanie na członka Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału oraz zgodę na umieszczenie nazwiska kandydata na liście wyborczej.

§ 3 ust. 3 pkt 1 i 2 Regulaminu Sędziów Konkursowych SARP oraz Konkursów Architektonicznych i Urbanistycznych, przyjętego uchwałą nr 137 Zarządu Głównego SARP z dnia 8 stycznia 2019 r.

  § 3 [...]
  3. Sędzią Konkursowym SARP może zostać członek zwyczajny SARP, który:

  1) spełnia łącznie co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
  1. legitymuje się nie mniej niż 10-letnim doświadczeniem zawodowym,
  2. posiada w dorobku co najmniej jeden zrealizowany obiekt architektoniczny lub urbanistyczny,
  3. został co najmniej raz nagrodzony w konkursie architektonicznym lub urbanistycznym bądź nagrodzony w konkursie SARP na obiekt zrealizowany,
  4. uczestniczył, reprezentując SARP, co najmniej raz jako sędzia lub sekretarz organizacyjny w przeprowadzeniu konkursu architektonicznego lub urbanistycznego organizowanego, współorganizowanego lub rekomendowanego przez SARP;
  2) jest laureatem Honorowej Nagrody SARP.
Powrót na górę