KONKURS

jednoetapowy, studialny, urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego "Osiedla Zielone Wzgórza" w Pile
Konkurs rekomendowany przez SARP nr 012/R/2021

Zaproszenie

Informację dodano: | Aktualizacja:

W imieniu Prezydenta Miasta Piły oraz Sekretarza Konkursu, zapraszamy na wystawę prac konkursowych zgłoszonych do studialnego konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie projektu koncepcyjnego „Osiedla Zielone Wzgórza” w Pile.

Otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi dnia 01 kwietnia 2022 roku, o godzinie 12.00 w Pile, w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji, plac Staszica 1.

Wystawa prac konkursowych odbywać się będzie do dnia 15 kwietnia 2022 r. w godzinach otwarcia Regionalnego Centrum Kultury (pn-pt 10.00-20.00).

Wyniki konkursu

Informację dodano: | Aktualizacja:

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA JEDNOETAPOWEGO STUDIALNEGO KONKURSU URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEGO NA OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO „OSIEDLA ZIELONE WZGÓRZA” W PILE

Więcej informacji »

Ogłoszenie wyników

Informację dodano: | Aktualizacja:

Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 17.02.2022 r. o godz. 15.30 w budynku Centrum Konferencyjnego Pilskiego TBS w Pile przy ul. Dąbrowskiego 8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi również w formule online. Wydarzenie dostępne pod adresem https://www.facebook.com/miastopila

Odpowiedzi na pytania

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano trzecią cześć odpowiedzi na pytania dot. konkursu

Informacja o dopuszczonych wnioskach

Informację dodano: | Aktualizacja:

INFORMACJA O WYNIKACH DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA PODSTAWIE WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE​

Więcej informacji »

Odpowiedzi na pytania

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano drugą cześć odpowiedzi na pytania dot. konkursu

Odpowiedzi na pytania

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano pierwszą cześć odpowiedzi na pytania dot. konkursu

Ogłoszenie o konkursie

Informację dodano: | Aktualizacja:

Prezydent Miasta Piły oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) zapraszają do udziału w konkursie jednoetapowym, studialnym, urbanistyczno-architektonicznym na opracowanie projektu koncepcyjnego „Osiedla Zielone Wzgórza” w Pile.

Wszelkie informacje o Konkursie w tym harmonogram konkursu, Regulamin Konkursu, załączniki formalne niezbędne do złożenia wniosku o dopuszczenie oraz materiały projektowe do przygotowania opracowań konkursowych można znaleźć na stronie internetowej Konkursu: www.architektsarp.pl/zielone-wzgorza

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora upływa 8 października 2021 r., godz. 14.00.

Komunikacja w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest Platforma Komunikacji Elektronicznej, dostępna pod adresem: https://epk.sarp.pl

Termin składania Prac Konkursowych do dnia 24 stycznia 2022 r., godz. 15.00.

Konkurs rekomendowany przez SARP. Nr referencji: 012/R/2021.