KONKURS

jednoetapowy, studialny, urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego "Osiedla Zielone Wzgórza" w Pile
Konkurs rekomendowany przez SARP nr 012/R/2021

Do pobrania

Lp. Data dodania Aktualizacja Nazwa Plik do pobrania Ilość pobrań
1. 06.09.2021, 11:45:35 06.09.2021, 11:45:35 Regulamin Konkursu Pobierz plik » (format .pdf, 736 KB) 1073
2. 06.09.2021, 11:45:35 06.09.2021, 11:45:35 Załącznik A - Wytyczne projektowe i program funkcjonalno-użytkowy "Osiedla Zielone Wzgórza" w Pile Pobierz plik » (format .pdf, 701 KB) 590
3. 06.09.2021, 11:45:35 06.09.2021, 11:45:35 Załącznik B1 – Podkład mapowy z zaznaczonymi granicami opracowania Pobierz plik » (format .pdf, 37.76 MB) 534
4. 06.09.2021, 11:45:35 06.09.2021, 11:45:35 Załącznik B2 – Podkład mapowy .dxf Pobierz plik » (format .dxf, 22.54 MB) 312
5. 06.09.2021, 11:45:35 06.09.2021, 11:45:35 Załącznik B3 – Podkład mapowy .dwg Pobierz plik » (format .dwg, 8.16 MB) 375
6. 06.09.2021, 11:45:35 06.09.2021, 11:45:35 Załącznik C - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piły (tekst) Pobierz plik » (format .pdf, 3.4 MB) 353
7. 06.09.2021, 11:45:35 06.09.2021, 11:45:35 Załącznik D - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piły (rysunek) Pobierz plik » (format .pdf, 20.28 MB) 332
8. 06.09.2021, 11:45:35 06.09.2021, 11:45:35 Załącznik E1 - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piły - schematy: uwarunkowania Pobierz plik » (format .pdf, 21.62 MB) 341
9. 06.09.2021, 11:45:35 06.09.2021, 11:45:35 Załącznik E2 - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piły - schematy: synteza Pobierz plik » (format .pdf, 4.82 MB) 316
10. 06.09.2021, 11:45:35 06.09.2021, 11:45:35 Załącznik F - Schemat – Projektowany kierunek rozwoju miasta Pobierz plik » (format .pdf, 5.66 MB) 345
11. 06.09.2021, 11:45:35 06.09.2021, 11:45:35 Załącznik G1 - Opracowanie ekofizjograficzne, miasto Piła, rejon Bydgoskie Przedmieście - tekst Pobierz plik » (format .pdf, 8.64 MB) 306
12. 06.09.2021, 11:45:35 06.09.2021, 11:45:35 Załącznik G2 - Opracowanie ekofizjograficzne, miasto Piła, rejon Bydgoskie Przedmieście - załącznik graficzny: elementy środowiska przyrodniczego Pobierz plik » (format .pdf, 30.72 MB) 271
13. 06.09.2021, 11:45:35 06.09.2021, 11:45:35 Załącznik G3 - Opracowanie ekofizjograficzne, miasto Piła, rejon Bydgoskie Przedmieście - załącznik graficzny: warunki gruntowo-wodne Pobierz plik » (format .pdf, 29.88 MB) 289
14. 06.09.2021, 11:45:35 06.09.2021, 11:45:35 Załącznik G4 - Opracowanie ekofizjograficzne, miasto Piła, rejon Bydgoskie Przedmieście - załącznik graficzny: rzeźba terenu Pobierz plik » (format .pdf, 28.62 MB) 321
15. 06.09.2021, 11:45:35 06.09.2021, 11:45:35 Załącznik G5 - Opracowanie ekofizjograficzne, miasto Piła, rejon Bydgoskie Przedmieście - załącznik graficzny: ocena przydatności terenów Pobierz plik » (format .pdf, 33.47 MB) 293
16. 06.09.2021, 11:45:35 06.09.2021, 11:45:35 Załącznik H - Struktura własności (rysunek) Pobierz plik » (format .pdf, 5.57 MB) 336
17. 06.09.2021, 11:45:35 06.09.2021, 11:45:35 Załącznik I - Projekt węzła Piła Wschód (S10-S11) Pobierz plik » (format .pdf, 3.63 MB) 304
18. 06.09.2021, 11:45:35 06.09.2021, 11:45:35 Załącznik J - Zestaw zdjęć Pobierz plik » (format .zip, 153.28 MB) 389
19. 06.09.2021, 11:45:35 06.09.2021, 11:45:35 Załącznik nr 1 - Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie Pobierz plik » (format .docx, 83 KB) 381
20. 06.09.2021, 11:45:35 06.09.2021, 11:45:35 Załącznik nr 2a - Wzór pełnomocnictwa (Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie) Pobierz plik » (format .docx, 74 KB) 282
21. 06.09.2021, 11:45:35 06.09.2021, 11:45:35 Załącznik nr 2b - Wzór pełnomocnictwa (Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie) Pobierz plik » (format .docx, 73 KB) 308
22. 06.09.2021, 11:45:35 06.09.2021, 11:45:35 Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków Regulaminu Konkursu Pobierz plik » (format .docx, 73 KB) 337
23. 06.09.2021, 11:45:35 06.09.2021, 11:45:35 Załącznik nr 4 - Wzór Oświadczenia dotyczącego praw autorskich Pobierz plik » (format .docx, 74 KB) 330
24. 06.09.2021, 11:45:35 06.09.2021, 11:45:35 Załącznik nr 5 - Wzór pokwitowania odbioru Pracy Konkursowej Pobierz plik » (format .docx, 74 KB) 273
25. 06.09.2021, 11:45:35 06.09.2021, 11:45:35 Załącznik nr 6 - Wzór Karty identyfikacyjnej Pracy Konkursowej Pobierz plik » (format .docx, 77 KB) 281
26. 06.09.2021, 11:45:35 06.09.2021, 11:45:35 Załącznik nr 7 - Wzór tabeli bilansowej Pobierz plik » (format .docx, 75 KB) 314