KONKURS

jednoetapowy, studialny, urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego "Osiedla Zielone Wzgórza" w Pile
Konkurs rekomendowany przez SARP nr 012/R/2021

Wyniki konkursu

Informację dodano: | Aktualizacja:

PU.271.2.ZO.2020

Piła, 21 lutego 2022 r.

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA JEDNOETAPOWEGO STUDIALNEGO KONKURSU URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEGO NA OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO „OSIEDLA ZIELONE WZGÓRZA” W PILE

W dniu 17 lutego 2022 roku, decyzją Sądu Konkursowego, zatwierdzoną przez Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego – Kierownika Zamawiającego, nastąpiło rozstrzygnięcie jednoetapowego studialnego konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie projektu koncepcyjnego „Osiedla Zielone Wzgórza” w Pile.

Obecni na posiedzeniu w dniach 16 i 17 lutego 2022 r. członkowie Sądu Konkursowego,
w składzie:

po dokładnej analizie 11 złożonych do konkursu Prac Konkursowych w kontekście wymagań Zmawiającego oraz istotnych postanowień Regulaminu konkursu, w tym kryteriów oceny Prac Konkursowych, postanowili o przyznaniu I, II i III Nagrody oraz dwóch równorzędnych Wyróżnień.

I NAGRODĘ w wysokości 100 000 zł brutto otrzymuje:
Praca Konkursowa o numerze 104 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 022)

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

 1. Projekt Officyna Pracownia Architektury – Piotr Cegielski
  ul. 6 sierpnia 1/3 lok. 64, 90-606 Łódź
 2. Lumioo-Łukasz Chodorowski,
  ul. Tuwima 22/26 lok. 1300, 90-002 Łódź
 3. AMP-Architekt Michał Piech
  ul. Pisankowa 4, 94-281 Łódź

Skład zespołu autorskiego:

Opinia o Pracy Konkursowej nr 104

Praca w założeniu oddaje zaproponowaną wcześniej nazwę osiedla - Zielone Wzgórza. Projekt wkomponowany w istniejące środowisko naturalne wykorzystuje istniejącą zieleń i wprowadza mieszkańca w przyjemną zróżnicowaną tarasowo zabudowę mieszkaniową. Osiedle w założeniu samowystarczalne, wyposażone jest w funkcjonalną przestrzeń publiczną i rekreacyjną. Przewiduje wprowadzenie usług i miejsc pracy. Rozwiązania komunikacyjne pozwalają na wygodne powiązanie z miejskim transportem publicznym. Ruch kołowy prowadzony po wewnętrznej obwodnicy pozwala na swobodne przemieszczanie pieszego i rowerzysty. Centralna część osiedla zawiera elementy rekreacyjne z wplecioną technologią retencji wody, której zastosowanie w formie wodnego rynku wraz z otoczeniem tworzy nową formę agory. Kolejne zabiegi proekologiczne dotyczą kształtowania zabudowy mieszkaniowej uwzględniającej efekt energetyczny. Bardzo ważne jest spójne z planami miasta wprowadzenie technologii opartej na OZE oraz wodoru, które wpływają na ekonomię i ergonomię nowego osiedla.

II NAGRODĘ w wysokości 60 000 zł brutto otrzymuje:
Praca Konkursowa o numerze 109 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 003)

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

pracownia: todos.architekci

 1. Jakub Chrzanowski, ul. Reja 2/3, 60-826 Poznań
 2. Tomasz Kierończyk, ul. Kramarska 26/1, 61-765 Poznań
 3. Miłosz Korczak, ul. Koniuchy 19A/10, 87-100 Toruń
 4. Wojciech Kowalczyk, ul. Obrzębin 53a, 62-700 Turek

Skład zespołu autorskiego:

Opinia o Pracy Konkursowej nr 109

Bardzo ciekawe i szerokie rozwiązanie zasilania osiedla z wykorzystaniem tzw. „zielonej energii”. Zaprojektowana oś komunikacyjna północ-południe, poprawnie wpisuje się w istniejący i projektowany układ komunikacyjny miasta. Bardzo ciekawe piesze połączenie na osi zachód-wschód. Ciekawa struktura zabudowy projektowanego osiedla w dużej części zachowuje istniejące tereny naturalnej zieleni „Zielonego Wzgórza”.

III NAGRODĘ w wysokości 40 000 zł brutto otrzymuje:
Praca Konkursowa o numerze 100 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 048)

Uczestnik Konkursu:

 1. Michał Stangel, ul. Konarskiego 23c/1, 44-100 Gliwice

Skład zespołu autorskiego:

Opinia o Pracy Konkursowej nr 100

Właściwe proporcje obszarów zabudowania przestrzeni publicznych i terenów zielonych. Czytelny pas ochronny wokół osiedla. Zielone tarasy i dachy na budynkach oraz szpalery drzew wzdłuż ulic osiedlowych w ciekawy sposób nawiązują do idei ,,Zielonych Wzgórz”.

WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE w wysokości 10 000 zł brutto otrzymuje:
Praca Konkursowa o numerze 102 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 037)

Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

 1. mgr inż. arch. Jakub Bródka, ul. Ignacego Paderewskiego 77/1, 40-282 Katowice
 2. mgr inż. arch. Maciej Cichowski, ul. Galmanowa 25, 41-935 Bytom

Skład zespołu autorskiego:

Opinia o Pracy Konkursowej nr 102

Sąd Konkursowy przyznało wyróżnienie za ciekawe wkomponowanie architektury w zielone otoczenie. Centralny zbiornik wodny jest oryginalnym rozwiązaniem dla retencji wód opadowych.

WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE w wysokości 10 000 zł brutto otrzymuje:
Praca konkursowa o numerze 106 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 012)

Uczestnik konkursu:

 1. Wojciech Orlewicz Architektura, ul. Obozowa 50a/14 , 30-383 Kraków

Skład zespołu autorskiego:

Opinia o Pracy Konkursowej nr 106

Praca wyróżnia się spośród pozostałych niekonwencjonalnym podejściem do budowania kompozycji przestrzennej. Promienisty układ wprowadza zieleń do wnętrza osiedla, łącząc je z otaczającą przyrodą.