KONKURS SARP NR 1015

jednoetapowy, studialny, urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego "Promenady Nadmorskiej" w Ustce

Komunikacja w Konkursie w tym:

  1. składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu Konkursu);
  2. wymiana informacji między Organizatorem Konkursu a Uczestnikami Konkursu;
  3. przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Organizatorem Konkursu a Uczestnikami Konkursu,

odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej konkursu: www.architektsarp.pl/promenada

Osobą uprawnioną do udzielania informacji o Konkursie a także do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest wyłącznie Sekretarz Konkursu. Sekretarzem Konkursu jest mgr inż. arch. Agata Ogór.

Zadaj pytanie

Podaj wynik (cyfra lub słownie) prostego działania matematycznego: dwa dodać dwa to...

Pytania i odpowiedzi

error w: SELECT id, data, pytanie, odpowiedz, aktualizacja FROM promenada_pytania ORDER BY no DESC, id DESC